แขนกลอุตสาหกรรมสำหรับทำงานประเภทต่างๆตามความต้องการ เพื่อลดความผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งในด้าน Industrial Robot หรือแขนกลอุตสาหกรรม หุ่นยนต์เพื่อประกอบการทำงานในด้านอุตสาหกรรมหลากหลายมากมาย มีให้เลือกใช้ในงานต่างๆกัน อาทิเช่น หยิบจับ, โหลดเข้าออกจากเครื่องจักร, วางบนพาเลท และยกออกจากพาเลท, กัดขึ้นรูปชิ้นงาน เป็นต้น ซึ่งแต่ละตัวจะมีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างกันไป

Product Description

Brand : KUKA

Model : KRC2
แขนกลอุตสาหกรรมสำหรับทำงานประเภทต่างๆตามความต้องการ เพื่อลดความผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งในด้าน Industrial Robot หรือแขนกลอุตสาหกรรม หุ่นยนต์เพื่อประกอบการทำงานในด้านอุตสาหกรรมหลากหลายมากมาย มีให้เลือกใช้ในงานต่างๆกัน อาทิเช่น หยิบจับ, โหลดเข้าออกจากเครื่องจักร, วางบนพาเลท และยกออกจากพาเลท, กัดขึ้นรูปชิ้นงาน เป็นต้น ซึ่งแต่ละตัวจะมีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างกันไป
ระยะเอื้อมของแขนที่มีตั้ง 2500 – 3300 mm และน้ำหนักที่สามารถรับได้ 150-210 kg ขึ้นอยู่กับความต้องการ และลักษณะงานของลูกค้า เหมาะเป็นอย่างยิ่งกับคนที่ต้องการใช้ให้เกิดประโยชน์ในอุตสาหกรรมของตนเอง และเพิ่มความสามารถในการทำงานของธุรกิจ

Company Info

THAI R&D SOLUTIONS CO LTD

Contact Information :

Tel. : (66) 2755 6387, (66) 9 7296 8804

Email : marketing@thairnds.com / Sittha.u@thairnds.com

<< return to products