วาล์วควบคุมทางเดินของน้ำมันแบบไฟฟ้า 4WE6 ( อัตราไหล 60 ลิตร/นาที ) และ 4WE10 ( อัตราไหล 100 ลิตร/นาที )

Product Description

Brand : HOF Hydraulic

Model : 4HWE Series

มีสองรุ่น 4HWE6 และ 4HWE 10 สามารถเลือก coil ไฟฟ้าได้ระหว่าง AC/DC ไฟ 12V / 24V / 110V / 220V

Company Info

HOF CORINDUS CO.,LTD.

Contact Information :

Tel. : +66 2 284 1100

Email : suttipong@hofcorindus.co.th , yuwaree@hofcorindus.co.th

<< return to products