เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาดัดแปลงใช้ติดกับเครื่องจักรอุตสาหกรรม อาทิเช่น  Robot เพื่อใช้ทำงานในลักษณะวิ่งเก็บขอบรอบตัวของชิ้นงาน เหมาะกับการใช้วัสดุจำพวกอลูมิเนียม เป็นต้น อุปกรณ์มีการยืดหยุ่นให้ตัวได้ในลักษณะของแนวแกน Z ให้สามารถทนรับแรงกดดันที่สูงได้

Product Description

Brand : Booster

Model : LC200
Tool : Pneumatic Mini Die Grinder
Collet : 6mm
Free Speed : 35k rpm
Air Pressure for Contact Force : 0.2-0.5MPa
Compliant Stork : 10mm (one-sided)
Air Consumption : 340 LPM
Weight : 1.9kg

Company Info

THAI R&D SOLUTIONS CO LTD

Contact Information :

Tel. : (66) 2755 6387, (66) 9 7296 8804

Email : marketing@thairnds.com / Sittha.u@thairnds.com

<< return to products