เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาดัดแปลงใช้ติดกับเครื่องจักรอุตสาหกรรม อาทิเช่น Robot เพื่อใช้ทำงานในลักษณะของกระดาษทราย เพื่อขัดชิ้นงาน ให้มีความสวยงาม และสามารถนำไปใช้ในกระบวนการต่อไปได้ อาทิ พ่นสี, ประกอบ เป็นต้น ซึ่งจะเหมาะกับการใช้วัสดุจำพวกอลูมิเนียม และเหล็ก อุปกรณ์มีการยืดหยุ่นให้ตัวได้ในลักษณะของแนวแกน Z ให้สามารถทนรับแรงกด และลักษณะผิวของชิ้นงานที่แตกต่างไปมากมายหลากหลาย

Product Description

Brand : Booster
Model : LS200

Tool : Pneumatic Sander
Air Pressure for Contact Force : 0.2-0.5MPa
Compliant Stork : 30mm (one-sided)
Weight : 2.2kg (without sander)

https://www.facebook.com/TRDSRobotics/videos/241290280610477/

Company Info

THAI R&D SOLUTIONS CO LTD

Contact Information :

Tel. : (66) 2755 6387, (66) 9 7296 8804

Email : marketing@thairnds.com / Sittha.u@thairnds.com

<< return to products