เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาดัดแปลงใช้ติดกับเครื่องจักรอุตสาหกรรม อาทิเช่น Robot เพื่อใช้ทำงานในลักษณะของตะไบ ทำได้ในพื้นที่แคบ และเป็นร่อง เพื่อเก็บขอบทำการลบคีบลบคมของชิ้นงาน ซึ่งตัวอุปกรณ์นี้จะใช้หลักการจากลมในการขับเคลื่อน และให้ตัวยืดหยุ่นได้เพื่อลดแรงกระทำให้รักษาระยะของการทำงาน

Product Description

Brand : Booster

Model : AC200
Tool : Pneumatic File
Collet : 5mm
Free Speed : 9k bpm/7-10mm
Air Pressure for Contact Force : 0.2-0.5MPa
Compliant Stork : +/-5.5 degrees
Air Consumption : 170 LPM
Weight : 1.9kg

Company Info

THAI R&D SOLUTIONS CO LTD

Contact Information :

Tel. : (66) 2755 6387, (66) 9 7296 8804

Email : marketing@thairnds.com / Sittha.u@thairnds.com

<< return to products