นำเข้าสินค้าก่อสร้างเครื่องจักร ในโรงงานอุตสาหกรรม และผลิตนวัตกรรมสินค้าก่อสร้าง ที่ครอบคลุมงานอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างครบวงจร

Product Description

Model : Machinery

นำเข้าสินค้าก่อสร้างเครื่องจักร ในโรงงานอุตสาหกรรม และผลิตนวัตกรรมสินค้าก่อสร้าง ที่ครอบคลุมงานอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างครบวงจร

Company Info

CHAN MR GROUP

Contact Information :

Tel. : (66)2-037-7777

Email : asphung@Hotmail.co.th

<< return to products