UNIVERSAL TESTING MACHINE

เครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกดแบบอเนกประสงค์แบบเสาเดี่ยว Twin-column

Product Description

Brand : LLOYD

Model : LD Series 
เครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกดแบบอเนกประสงค์แบบเสาเดี่ยว Twin-column
Lloyd Instruments นำเสนอเครื่องทดสอบวัสดุแบบเสาเดี่ยวและเสาคู่แบบครบวงจรที่มีความสามารถในการทดสอบถึง 5kN ถึง 100kN ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ NEXYGEN สำหรับการทดสอบอัตโนมัติขั้นสูงและการวิเคราะห์วัสดุ และอุปกรณ์ทดสอบเสริมชุดจับยึดชิ้นงานที่หลากหลายรวมถึงอุปกรณ์ทดสอบพิเศษเครื่องวัดการยืดตัวของวัสดุและเซ็นเซอร์โหลดเซลล์ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมการทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์วัสดุก่อสร้าง / อาคารเครื่องสำอางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ / ไมโครอิเล็กทรอนิกส์อาหาร / พื้นผิวอุปกรณ์ทางการแพทย์โลหะบรรจุภัณฑ์กระดาษ / กระดาษแข็งยาพลาสติกการทดสอบโพลีเมอร์ยางสปริงสิ่งทอและไม้

Company Info

INTRO ENTERPRISE CO LTD

Contact Information :

Tel. : +66 3811-7318-9, +66 8 6774-0133

Email : info@intro.co.th

<< return to products