Product Description

VACON20 จาก VACON by Danfoss เป็น Inverter ที่มีให้เลือกใช้ทั้งแบบไฟฟ้ารุ่น 1 เฟส และรุ่น 3 เฟส มีจุดเด่นที่สำคัญ คือ มีการติดตั้ง PLC มาพร้อมใช้งานในตัวทำให้ประหยัดต้นทุนและพื้นที่ในการติดตั้งใช้งาน ด้วยการรองรับมาตรฐานการเชื่อมต่อสากล จึงสามารถบูรณาการระบบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ลดปัญหาในที่เกิดจากการบูรณาการระบบ ทั้งยังมีความเสถียรในการใช้งานตามมาตรฐาน เหมาะสำหรับการใช้งานกับปั๊มอุตสาหกรรม พัดลม โบลเวอร์ หรือสายพานลำเลียงต่าง ๆ รองรับกำลังไฟฟ้าเป็นช่วงกว้าง สามารถใช้งานได้หลากหลายกิจกรรม
– 1 เฟส รองรับช่วง 0.37-2.2kW
– 3 เฟส รองรับช่วง 0.37-18.5kW

Company Info

VANICH GROUP

Contact Information :

Tel   :  02-898-3000
Email  :   sales_bangkok@vanichgroup.com

<< return to products