W-400 Bellaria

ปืนพ่นสีรถยนต์ที่สามารถใช้ได้ทั้งสี Solvent base และ Water base ได้งานที่มีความละเอียดสูง ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ครบทุกความต้องการ

Product Description

Brand : Anest Iwata

Model : W-400 Bellaria
ปืนพ่นสีรถยนต์ที่สามารถใช้ได้ทั้งสี Solvent base และ Water base ได้งานที่มีความละเอียดสูง ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ครบทุกความต้องการ

Company Info

ANEST IWATA SOUTHEAST ASIA CO LTD

Contact Information :

Tel. : (66) 2643 2870 to 3

Email :  info@anest-iwata.co.th

<< return to products