fbpx
Thursday, January 23Modern Manufacturing

PTG เปิดขายน้ำมันดีเซล B20

พีทีจี เดินหน้า จำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถขนส่ง มั่นใจยอดขายไม่ต่ำกว่า 2แสนลิตรต่อเดือน ขณะที่ปีนี้ตั้งเป้าปริมาณการจำหน่ายน้ำมันและรายได้เติบโต 16-20%

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า บริษัทได้เริ่มการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ในสถานีบริการน้ำมัน สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถขนส่งพีที ซึ่งบริษัทคาดว่ายอดขายของ B20 ในอนาคต จะมีสัดส่วน 13% ของยอดขายกลุ่มดีเซล ของสาขาเขาย้อย 2 หรือประมาณ 200,000 ลิตรต่อเดือน ในช่วงเริ่มต้นการเติบโตของยอดขาย B20 จะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยกับยอดขายเดิมของ B7 และไม่ได้เป็นการโยกมาเติมน้ำมันอีกชนิดของลูกค้า ทำให้ภาพรวมยอดขายกลุ่มดีเซลจะมีการเติมโตเพิ่มสูงขึ้นเป็น 15%

ในปี 2562 บริษัทได้ตั้งเป้าปริมาณการจำหน่ายน้ำมันและรายได้ จะเติบโต 16-20% และคาดว่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม (EBITDA) จะเติบโต 40-50% จากปี 2561 เนื่องจากบริษัทมีกิจกรรมเพิ่มยอดขายของสถานีบริการเดิม

ทั้งนี้วางแผนขยายสถานีบริการใหม่ให้เพิ่มขึ้นเป็น 2,000 สาขา จากปี2561 ที่มีสถานีบริการอยู่ที่ 1900 สาขา บริษัทจะเน้นการขยายสาขาในทำเลที่สามารถรองรับการให้บริการ non-oil อื่นๆ แก่ลูกค้าอีกด้วย โดยบริษัทยังได้ตั้งงบลงทุนรวมจำนวน 3,500 ล้านบาท แบ่งเป็น ลงทุนในธุรกิจน้ำมันและธุรกิจที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ 2,500 ล้านบาท, ธุรกิจ non-oil อยู่ที่ 500 ล้านบาท และธุรกิจใหม่อยู่ที่ 500 ล้านบาท

Kanokkarn .T