fbpx
Friday, January 24Modern Manufacturing

PTTOR ลุยติดโซลาร์เซลล์ครบ 50 ปั๊มปี 66

PTTOR ร่วมกับGPSC – CHPP พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ภายในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น เฟส2 โดยจะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานให้ครบ 50 แห่งภายในปี 66

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาบริษัทได้ร่วมกับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC และบริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด หรือ CHPP พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 1 ตั้งแต่ปี 2561 โดยทดลองติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ในสถานีบริการน้ำมันฯ จำนวน 3 แห่ง ในจังหวัดกรุงเทพฯ ชลบุรี และเชียงใหม่ ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตได้ภายในครึ่งปีแรกปี 2562

สำหรับความร่วมมือระยะที่ 2 ของโครงการฯ ซึ่งจะร่วมกันศึกษาและพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System :ESS) ในสถานีบริการน้ำมันฯ โดยจะพิจารณารูปแบบดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมร่วมกัน โดย บริษัทฯจะเป็นผู้คัดเลือกรูปแบบพื้นที่ หรือ อาคาร ที่มีความเหมาะสมภายในสถานีบริการฯ เพื่อให้GPSCและ CHPPออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าให้มีความเหมาะสม โดยมีแผนงานร่วมกันในการขยายการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ภายในสถานีบริการน้ำมันฯ ให้เป็น 50 แห่ง ภายในปี 2566

ด้านนายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSCแกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการดังกล่าวจะคำนึงถึงประสิทธิภาพของการจ่ายไฟที่จะนำระบบกักเก็บพลังงานมาช่วยให้มีความมั่นคงในการจ่ายไฟ ขณะเดียวกันโครงสร้างอาคารจะต้องเหมาะสมและแข็งแรงเพียงพอต่อการติดตั้ง ซึ่งแต่ละพื้นที่อาจต่างกันออกไป หลังจากติดตั้งแล้วติดตามผลตามเวลากำหนด และจะมีการรายงานเพื่อพิจารณาถึงแนวทางพัฒนาต่อไป

นายกุลพัฒน์ เพิ่มภูศรี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาพลังงานทดแทนในกลุ่มบริษัท จีพีเอสซี กล่าวว่า บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการผลิตผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (โซลาร์ฟาร์ม) แบบติดตั้งบนหลังคาอาคาร (โซลาร์รูฟท็อป) และแบบติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ (โซล่าร์ลอยน้ำ) จึงมีความพร้อมที่จะร่วมมือในการติดตั้งภายในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น หากผลการศึกษาประสบความสำเร็จก็จะสามารถต่อยอดการพัฒนาเพื่อการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ป้อนให้กับสถานีบริการน้ำมันฯ ต่อไป

Kanokkarn .T