Saturday, June 19Modern Manufacturing
×

PTTOR เปิดคาเฟ่ อเมซอน ในมาเลเซีย

PTTOR เปิดคาเฟ่ อเมซอน สาขาแรกในมาเลเซีย ขยายตลาดเอเชียเป็นประเทศที่ 9ได้แก่ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว กัมพูชา เมียนมา ฟิลิปินส์ ญี่ปุ่น และโอมาน

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (PTTOR) หรือพีทีที โออาร์ เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดร้านคาเฟ่ อเมซอน สาขา เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ (Central i-City) ซึ่งเป็นสาขาแรกในประเทศมาเลเซียและเป็นสาขาที่ 2,808 ของ คาเฟ่ อเมซอนทั่วโลก โดยนับเป็นการขยายตลาดเอเชียเป็นประเทศที่ 9 ได้แก่ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว กัมพูชา เมียนมา ฟิลิปินส์ ญี่ปุ่น และโอมาน และยังคงมีแผนในการขยายสาขาไปยังประเทศอื่น ๆ ต่อไป เพื่อผลักดันให้ คาเฟ่ อเมซอน มุ่งสู่ความเป็น โกลบอล แบรนด์ ในอนาคตอันใกล้ต่อไปพีทีที โออาร์ ในฐานะบริษัท Flagship ของกลุ่มบมจ.ปตท. (PTT) ด้านการค้าน้ำมันและการค้าปลีก มีวิสัยทัศน์ในการเป็นแบรนด์ไทยชั้นนำระดับโลก ที่สร้างคุณค่าให้กับชุมชน ผ่านการดำเนินธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยมีพันธกิจในการสร้างคุณค่าร่วมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล โดยคาเฟ่ อเมซอน นับเป็นแบรนด์ไทยที่ พีทีที โออาร์ พัฒนาขึ้นเองตั้งแต่ปี 2545 โดยเริ่มต้นให้บริการภายในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น เพื่อให้บริการแก่ผู้บริโภคที่เป็นคนกลุ่มเดินทาง และได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคทุกประเทศที่ พีทีที โออาร์ ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดีตลอด 17 ปีที่ผ่านมา

คาเฟ่ อเมซอน ทุกสาขาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จะรักษาเอกลักษณ์ของการเป็น “กรีน โอเอซิส” ที่มีบรรยากาศร่มรื่นและเป็นธรรมชาติ รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ อาทิ การเลือกใช้แก้วไบโอ คัพ ซึ่งเป็นพลาสติกย่อยที่สลายได้ การใช้หลอดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ถุงกระดาษแทนถุงพลาสติก การใช้ช้อนส้อมและมีดที่ผลิตจากไม้แทนการใช้พลาสติก เป็นต้น สำหรับร้าน คาเฟ่ อเมซอน ในมาเลเซียได้ปรับเปลี่ยนเมนูเครื่องดื่มและอาหารว่างบางรายการให้สอดคล้องกับความชื่นชอบของผู้บริโภคชาวมาเลเซีย เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากการเติบโตในด้านจำนวนสาขาแล้ว คาเฟ่ อเมซอน ยังมียอดจำหน่ายต่อสาขาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีอีกด้วย โดยในปี 2561 คาเฟ่ อเมซอน มียอดขายรวมถึง 225 ล้านแก้ว

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T
READ MORE
×