fbpx
Tuesday, March 31Modern Manufacturing

Review: SCI Machine Vision โซลูชันเช็คเกลียวรอบด้าน

รีวิว SCIMachineVision จากOPT โซลูชันตรวจคุณภาพเกลียว โซลูชันพิเศษที่ทำให้สามารถตรวจเกลียวได้รอบด้านในครั้งเดียว! by FChoiceReview

เมื่อการตรวจเกลียวให้ครบถี่ถ้วนไม่ใช่สิ่งที่ต้องทำซ้ำซ้อนอีกต่อไป โซลูชันอัจฉริยะจาก OPT ที่ใช้กระจกในการสะท้อนมุมมองในครั้งเดียว มาพร้อมกับการเชื่อมต่อที่หลากหลายรองรับทุกความต้องการในการส่งต่อข้อมูล เปลี่ยนการทำงานจากการใช้กล้องจำนวนมากเป็นการใช้งานกล้อง 1 ตัวที่สามารถตรวจจับได้ครบถ้วน!

สนใจสินค้าโปรดติดต่อ www.abizsensor.com และสามารถติดตามการรีวิว Products ที่น่าสนใจอื่น ๆ ได้ที่ www.youtube.com/factory choice


#FactoryChoice #FChoiceReview #Abiz_Technology_Co.Ltd.

Nakarin S.