fbpx
Friday, February 28Modern Manufacturing

Review: X-Ray XDAL 237 เครื่องวัดความหนาชิ้นงานจาก Fischer

รีวิว XDAL237 จาก Fischer เครื่องวัดความหนาชิ้นงาน by FChoiceReview#เครื่องวัดวิเคราะห์แร่ธาติและความเรียบร้อยของผิวชิ้นงาน รองรับวัสดุได้ตั้งแต่ละอูมิเนียมไปจนถึงยูเรเนียม รองรับชิ้นงานขนาดใหญ่ที่สุด 15×20 ซ.ม. ชิ้นงานขนาดเล็กที่สุด 1.5 ม.ม. สามารถมาร์คตำแหน่ง ระยะเวลาในการวัด และรอบในการวัดได้อย่างง่ายดาย แสดงผลออกมาบนหน้าจอเป็นหน่วยไมครอน นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองจากรัฐบาลประเทศเยอรมนีในด้านความปลอดภัยเมื่อต้องใช้งานกับยูเรเนียมอีกด้วย

สนใจสินค้าโปรดติดต่อ www.helmut-fischer.com/th/thailand/ และสามารถติดตามการรีวิว Products ที่น่าสนใจอื่น ๆ ได้ที่ https://goo.gl/WUnkQx


#FactoryChoice #FChoiceReview #helmut_fischer_thailand_co_ltd

Nakarin S.