fbpx
Saturday, January 18Modern Manufacturing

RoboCup Asia-Pacific 2017 การแข่งขันหุ่นยนต์ครั้งแรกของเอเชียแปซิฟิค

ไทยเป็นเจ้าภาพ RoboCup Asia-Pacific 2017 เวทีการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค พร้อมจัด Thailand Robotics Week 2017 รับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เปิดเวทีปั้นสตาร์ทอัพไทยสายหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้าพิชชิ่งกับเหล่านักลงทุนและธุรกิจร่วมลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ ระหว่าง 14 – 17 ธันวาคมนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค และ 18 ธันวาคมนี้ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ ประธานจัดงาน Thailand Robotics Week 2017 และการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ RoboCup Asia-Pacific 2017 เปิดเผยว่า “การเป็นเจ้าภาพจัดงาน RoboCup Asia-Pacific 2017 ในครั้งนี้ เป็นการกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาวิทยาการหุ่นยนต์ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ว่าด้วยการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม โดยมีอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต หรือ New S-Curve โดย Thailand Robotics Week 2017 จะขยายขอบเขตของงานให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น นอกเหนือจากนักศึกษา สถาบันการศึกษาและหน่วยงานรัฐบาล โดยต้องการที่จะเข้าถึงกลุ่มสตาร์ทอัพ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ System Integrator  ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ไปจนถึงสถาบันการเงิน นักลงทุน และธุรกิจร่วมลงทุน (Venture Capital) RoboCup Asia-Pacific 2017 และ Thailand Robotics Week 2017 ยังจะเป็นก้าวแรกของประเทศไทยสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก อย่าง World RoboCup 2021 อีกด้วย”

ภายใน Thailand Robotics Week 2017 จะประกอบไปด้วยงาน 4 ส่วน ได้แก่ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ด้านหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ (International Robotics Exhibitions) การจัดงานส่งเสริมด้าน Robotics Start Up & Pitching Forum  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ RoboCup Asia-Pacific 2017  การประชุมวิชาการด้านหุ่นยนต์ระดับประเทศและนานาชาติ (RoboCup Asia-Pacific Robotics Symposium)

ในส่วนของ RoboCup Asia-Pacific 2017 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและทั่วโลกกว่า 25 ประเทศ ปัจจุบันมีทีมยืนยันสมัครเข้าแข่งขันกว่า 130  ทีม แบ่งเป็นกลุ่มอายุไม่เกิน 19 ปี หรือ RoboCupJunior League ที่จะทำการแข่งขัน 4 ประเภท คือ หุ่นยนต์เตะฟุตบอลขนาดเล็ก (RCJSoccer), หุ่นยนต์กู้ภัยขนาดเล็ก (RCJRescue), หุ่นยนต์นักแสดง (RCJOnstage) และการพัฒนาซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ในสภาพแวดล้อมจำลอง (RCJCo-Space) ส่วนกลุ่มอายุ 19 ปีขึ้นไป หรือ RoboCup Major League แข่งขัน 4 ประเภท ได้แก่ หุ่นยนต์เตะฟุตบอล (RoboCupSoccer), หุ่นยนต์กู้ภัย (RoboCupRescue), หุ่นยนต์บริการในบ้าน RoboCup@Home และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (RoboCup@Work) สำหรับการแข่งขัน RoboCup Asia-Pacific 2017 จะเพิ่มการแข่งขันประเภทใหม่ที่เรียกว่า RCAP Challenge ซึ่งประกอบไปด้วยการแข่งขันทั้งสิ้น 4 ประเภท คือ CoSpace Logistic Challenge, CoSpace Grand Prix Challenge, CoSpace Recue Challenge และ CoSpace Small Size League Challenge

ส่วนการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ทางด้านหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ (International Robotics Exhibitions) ได้รวบรวม System Integrator ของกลุ่ม Robotics Cluster ในประเทศไทยกว่า 20 ราย ที่ต้องการก้าวไปสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ รวมทั้งสถาบันการศึกษาต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการที่มาร่วมจัดนิทรรศการระดับโลกอย่าง World Robot Summit หรือ (WRS) ที่เป็นโครงการที่ทางรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นกำลังดำเนินงานเพื่อจัดงานในปี 2020 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศญี่ปุ่นประกาศให้เป็นปีทองของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์

อีกไฮไลท์ของงาน Thailand Robotics Week 2017 ก็คือส่วนการจัดงานส่งเสริมด้านสตาร์ทอัพและการแข่งขันนำเสนอผลงาน (Robotics Start Up & Pitching Forum) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพสายหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ นำไอเดียมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมแข่งขัน Pitching กับนักลงทุน และ Venture Capital จากทั้งในและต่างประเทศ

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ กล่าวสรุปว่า “Thailand Robotics Week 2017 และ RoboCup Asia-Pacific 2017 คือการผสานความร่วมมือของภาครัฐบาล เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อยกระดับวงการหุ่นยนต์ของคนไทยให้ทัดเทียมกับระดับสากล ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์ จำกัด สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย และ International RoboCup Federation โดยมีสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) สนับสนุนการจัดงาน อีกทั้ง ยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาล อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์ และกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นต้น”

Jeeraporn T. on Email
Jeeraporn T.
นักข่าวสายอุตสาหกรรม ประจำกองบรรณาธิการ เว็บไซต์ MMThailand.com
พร้อมเกาะติดข่าวในแวดวงอุตสาหกรรม อาทิ ข่าวนโยบายภาครัฐ งานวิจัยใหม่ๆ ข่าวธุรกิจอุตสาหกรรม ข่าวโรงงานอุตสาหกรรม ข่าวเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรม ฯลฯ