fbpx
Sunday, February 23Modern Manufacturing

Rockwell Automation on the Move 2019 at BITEC

Rockwell Automation on the Move งานสัมมนาและแสดงโซลูชันอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 จาก Rockwell Automation ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมสำหรับงานอุตสาหกรรม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

Ra, Connected Enterprise

On the Move 2019 งานสัมมนาและแสดงโซลูชันจาก Rockwell Automation จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีหมุนเวียนไปในแต่ละประเทศโดยในครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่ประเทศไทย พร้อมแสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมสำหรับงานอุตสาหกรรมยุค 4.0 พร้อมพันธมิตรมากความสามารถนำเสนอแนวคิด Connected Enterprise เชื่อมต่อทุกศักยภาพการทำงานในกิจการอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่ม Productivity และคุณภาพการทำงานในขั้นตอนต่าง ๆ

โดยคุณเกรียงศักดิ์ ภาสุรกุล Country Manager ประจำประเทศไทยได้กล่าวเปิดงานด้วยความสำคัญของ Digital Transformation ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญกับข้อมูลที่เกิดขึ้นในการทำธุรกิจอุตสาหกรรม “จากข้อมูลการสำรวจพบว่าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับ Predictive Analytics 62% Expand Data Storage 58% และ Analyze Unstructured Data ถึง 53% ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้สามารถนำสินค้าออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น ลดต้นทุนรวมสำหรับการครอบครองเทคโนโลยี ทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ได้เต็มประสิทธิภาพ สร้างความมั่นคงทางไซเบอร์ได้ ซึ่งผู้บริหารกว่า 84% จากการสำรวจเชื่อว่า IoT จะเปิดโอกาสใหม่ ๆ สำหรับรายได้จากการปฏิบัติงานเดิมที่มีอยู่” พร้อมกันนี้คุณเกรียงศักดิ์ได้นำเสนอ Connected Enterprise จาก Rockwell Automation ที่จะตอบสนองต่อทิศทางการทำงานและนโยบายประเทศไทย 4.0 ในยุคปัจจุบันที่ครอบคลุมการทำงานด้วยศักยภาพจากพันธมิตรรายสำคัญอย่าง PTC ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลโซลูชัน

นอกจากนำเสนอเทคโนโลยีและโซลูชัน 4.0 แล้วคุณเกรียงศักดิ์ได้เปิดตัว Logo ใหม่ของ Rockwell Automation ที่รับกับแนวคิดใหม่ ‘Expanding Human Possibility’ ผลักดันศักยภาพมนุษย์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอัตโนมัติยุคใหม่ผ่านโซลูชันอัจฉริยะรวมถึงการสนับสนุนด้านการศึกษาที่จับมือกับ FIBO อีกด้วย

นอกจากนี้ Rockwell Automation on the Move ยังได้รับเกียรติจาก ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการพัฒนาการศึกษา บุคลากรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และผู้ก่อตั้ง ที่ปรึกษา และรักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. ขึ้นกล่าวถึงความสำคัญของ ‘Enabling Thailand 4.0’ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่ Digitalization อันเป็นผลมาจากความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลกทำให้ภาครัฐจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ขึ้นเพื่อสนับสนุนศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยผ่านนโยบายด้านภาษีจาก BOI และคณะกรรมการ EEC ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้ครอบคุลมไปถึง การศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสาธารณูปโภคอื่น ๆ อีกด้วย

หนึ่งในการผลักดันสำคัญท่ีเกิดขึ้น คือ การเปลี่ยนแนวทางการทำ PPP จากเดิม 45 เดือน เป็น 5 เดือน เพื่อตอบสนองต่อการลงทุนภาคเอกชนให้ทันท่วงที รวมถึงการนำเทคโนโลยี 5G เข้ามาในพื้นที่เพื่อส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ Factory Automation และ IIoT อีกด้วย

Djitt, Kriangsak

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.