fbpx
Tuesday, January 19Modern Manufacturing

SR รับงาน โซลาร์ลอยน้ำ IRPC เฉียด 500 ลบ.

SR เซ็ญสัญญารับงาน โซลาร์ลอยน้ำ IRPC มูลค่าเฉียด 500 ล้านบาท ขนาดกำลังการผลิต 12.5 เมกะวัตต์ จ.ระยอง คาดจะแล้วเสร็จไตรมาสแรกปี 63 ด้าน นพดล หวังต่อยอดโครงการโซลาร์ลอยน้ำ กฟผ.ตามแผน PDP 2018

นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (SR)เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562ที่ผ่านมา บริษัทฯได้ร่วมลงนามในสัญญารับเหมาก่อสร้าง โครงการEngineering, Procurement and Construction, Commissioning (EPCC) of Floating Solar Power 12.5 MWp.มูลค่างานโครงการ493ล้านบาท กับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC)โดยโครงการอยู่ที่จังหวัดระยอง และถือเป็นโครงการต้นแบบสำหรับFloating Solar Powerที่จะใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเมื่อสร้างแล้วเสร็จ

สำหรับงานโครงการดังกล่าว บริษัทฯเป็นผู้รับจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) โดยรับผิดชอบในส่วนการทำงานออกแบบ งานจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์งานก่อสร้าง งานทดสอบระบบและรับประกันผลงานสำหรับงานโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ระยะเวลางานโครงการดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. 62 คาดว่าจะสามารถติดตั้งและดำเนินการผลิตไฟฟ้าได้ภายในไตรมาสแรก ของปี 2563 รวมระยะเวลาทำงานทั้งสิ้น 9 เดือน

ด้านนายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ดำเนินการลงทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar)ขนาด 12.5เมกะวัตต์ (MW)ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จ.ระยอง เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และยังเป็นการใช้นวัตกรรมเม็ดพลาสติกของ IRPC ที่คิดค้นเพื่อให้เหมาะสมสำหรับการผลิต ทุ่นลอยน้ำของแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งมีการรับประกันอายุการใช้งานของวัสดุได้ไม่ต่ำกว่า 25 ปี

สำหรับ นวัตกรรรมเม็ดพลาสติก HDPE เกรด P301GR เป็นเกรดพิเศษสำหรับทุ่นลอยน้ำ Floating Solar เหมาะสมอย่างยิ่งกับสภาวะแวดล้อมและภูมิอากาศของประเทศไทย IRPC จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้ทุ่นลอยน้ำที่จะเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถนำไปใช้ในโครงการพลังงานทดแทนของภาครัฐและเอกชน ช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนำเข้า โดยบริษัทฯ มองถึงการต่อยอดในโครงการโซลาร์ลอยน้ำของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (พีดีพี 2018) กำลังการผลิตรวม 2,725 เมกะวัตต์

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T