fbpx
Saturday, January 16Modern Manufacturing

SSP ร่วมทุนโรงไฟฟ้าพลังงานลมเวียดนาม 48 MW

SSP ลงนามร่วมพัฒนา โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาดกำลังการผลิต 48 เมกะวัตต์ ในประเทศเวียดนาม กลุ่มบริษัท Truong Thanh Vietnam Group Joint Stock Company หรือ TTVN

โรงไฟฟ้าพลังงานลม

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SSP แจ้งว่า เมื่อวันที่ 24 ก.ย.ที่ผ่านมา บริษัทได้ลงนามในสัญญาร่วมพัฒนา (Joint Development Agreement) กับกลุ่มบริษัท Truong Thanh Vietnam Group Joint Stock Company (TTVN) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาดกำลังการผลิต 48 เมกะวัตต์ (MW) ในประเทศเวียดนาม

โครงการดังกล่าวจะดำเนินการโดยบริษัทร่วมทุนที่จัดตั้งในเวียดนาม มีทุนจดทะเบียน 400 พันล้านเวียดนามดอง หรือราว 528.4 ล้านบาท เรียกชำระทุนเบื้องต้น 14.5 พันล้านเวียดนามดอง หรือราว 19.2 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัทมีสัดส่วนถือหุ้น 80% และกลุ่ม TTVN ถือหุ้น 20% ส่วนการเรียกชำระทุนครั้งต่อไปจะเป็นไปตามข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายตามความจำเป็นในอนาคต

ที่ผ่านมาบริษัทมีกำลังการผลิตติดตั้งจากโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศรวม 140 เมกะวัตต์ หลังจาก COD โครงการ Binh Nguyen Solar ที่เวียดนาม และคาดว่าภายในสิ้นปี 62 นี้กำลังการผลิตติดตั้งจะเพิ่มเป็น 157 เมกะวัตต์ โดยเพิ่มจากโครงการโซลาร์ฟาร์มที่มองโกเลีย มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 16.4 เมกะวัตต์ ซึ่งได้ COD ไปแล้วเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

นอกจากนี้ บริษัทยังเดินหน้าขยายการลงทุนต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายช่วง 3-5 ปีข้างหน้า จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มเป็น 400 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาหลายโครงการ ซึ่งในปี 63 ตั้งเป้าหมายจะมีกำลังการผลิตที่ 196 เมกะวัตต์ จากสิ้นปี 62 ที่มี 157 เมกะวัตต์

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T