Tuesday, January 18Modern Manufacturing
×

SUBCON THAILAND 2017 -THE ‘HEART OF ASEAN’S INDUSTRIAL PARTS SOURCING INDUSTRY’

กว่า 10 ปืที่กล่าวได้ว่า ซับคอน ไทยแลนด์ ได้สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการ โดยการจับคู่ทางธุรกิจ และก้าวสู่การเป็นงานที่เป็นศูนย์รวมการจัดซื้อจัดหาชิ้นส่วนอุตสาหกรรมแห่งภูมิภาคที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สมาคมส่งเสริมการรับช่วงผลิตไทย และ บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุม BITEC

SUBCON Thailand 2017

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคที่ผู้ผลิตทั่วโลกมาเพื่อจัดหาชิ้นส่วนอุตสาหกรรม และในปีนี้มีผู้ผลิตชิ้นส่วนชั้นนำทั้งชิ้นส่วนโลหะ พลาสติก และยาง ชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึดต่างๆ ไปจนถึงผู้รับจ้างผลิตจากอุตสาหกรรมที่เป็นที่ต้องการ อาทิ ยานยนต์ เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้าปรับอากาศ งานก่อสร้างและตกแต่ง และอีกมากมายรวมกว่า 400 ผู้ผลิตชิ้นส่วนจากทั้งในประเทศไทย ไต้หวันญี่ปุ่น และอาเซียนเข้าร่วมแสดงในงานครั้งนี้

ผู้จัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมจากทั่วโลกกว่า 25,000 คน รวมถึงหน่วยงานจัดซื้อจากองค์กรระดับเทียร์ 1 และ 2 ก็ตอบรับเข้าร่วมงานเพื่อหาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่สำคัญ เช่น ยานยนต์แห่งอนาคต อุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ รวมถึงอุตสาหกรรมอากาศยานและการบิน

หนึ่งในกิจกรรมสำคัญของ ซับคอน ไทยแลนด์ 2017 คือ การจับคู่ธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสและความเชื่อมโยงทางธุรกิจ นำไปสู่ความร่วมมือในระดับโลก ระหว่างผู้ผลิตชิ้นส่วนและหน่วยงานจัดซื้อจากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลก

กิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ จัดโดยหน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เชื่อมโยงธุรกิจให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนและผู้ซื้อพบปะเจรจาโดยนัดหมายได้ล่วงหน้าเพื่อพบปะเจรจากันภายในงาน กิจกรรมการจับคู่เจรจาธุรกิจในงานซับคอน ไทยแลนด์ 10 ปีที่ผ่านมาก่อให้เกิดธุรกรรมกว่า 5 หมื่นล้านบาท จับคู่เจรจาธุรกิจแล้วกว่า 20,000 คู่

ฟรีลงทะเบียนถีงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 www.subconthailand.com


SUBCON Thailand 2017

With over a decade of proven success in business linkage and providing outstanding new business opportunities, SUBCON THAILAND is at the center of successful parts sourcing destination. The 2017 event is again being organized by the Thailand Board of Investment in conjunction with the Thai Subcontracting Promotion Association and UBM Asia (Thailand). The show will be held from 17-20 May 2017 at BITEC Bangkok, Thailand.

The 2017 event will feature leading part-makers of metal, plastics and rubber parts; electrical and electronic components; mold and die; tooling, jigs and fixtures – plus a variety of support industries such as Automotive, Mechanical, Electronics, Electrical Appliances, Air-Conditioning, Construction and more. More than 400 industrial part-makers especially from Thailand, Taiwan, Japan and ASEAN are expected to exhibit at this record-breaking event.

SUBCON Thailand as the regional hub for sourcing industrial partsis ready to welcome over 25,000 Industrial Part Buyers from all over the world, including large Tier 1 and Tier 2 corporations will also be attending the event which provides an excellent business platform for important industries such as Automotive, Medical Devices, and Aerospace Equipment.

SUBCON Thailand 2017

One of the highlights of SUBCON Thailand 2017 will be the match-making program which offers outstanding business opportunities and business linkage designed to help you establish long-term, global partnerships between part makers and part buyers from around the world.

So if you’re looking for business opportunities, SUBCON Thailand 2017 is a must …and right at the heart of the action. You can’t afford to miss this unique opportunity for new business.

Over a decade, business matching activities at SUBCON THAILAND have created over 20,000 partnerships. Major manufacturers from all over the world continue to use the show as an essential venue to meet with top quality part-makers.

Free! Register online for the special Business Matching Program today. Go to:www.subconthailand.com. Registration closes on 5th May 2017.

SUBCON THAILAND 2017 is absolutely the ‘mustattend’ event of the year and you can’t afford to miss it!

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
READ MORE
×