fbpx
Thursday, February 25Modern Manufacturing

Tag: ธุรกิจฟู้ดทรัค

กสอ. โชว์ผลสำเร็จดันธุรกิจฟู้ดทรัคโตตามเป้า

กสอ. โชว์ผลสำเร็จดันธุรกิจฟู้ดทรัคโตตามเป้า

News & Economics
กสอ. โชว์ผลสำเร็จโครงการเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมฟู้ดทรัค พัฒนาผู้ประกอบการกว่า 100 ราย และจำหน่ายรถฟู้ดทรัคกว่า 160 คัน สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเติบโตกว่า 220 ล้านบาท (more…)