fbpx
Thursday, February 25Modern Manufacturing

Tag: นายวันชัย บรรลือสินธุ์

ชดเชย สร้างโรงไฟฟ้าเขื่อนลำปะทาว 177 ลบ.

ชดเชย สร้างโรงไฟฟ้าเขื่อนลำปะทาว 177 ลบ.

Energy & Green
พพ. ร่วมดูแลการจ่ายเงินค่าชดเชย ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนลำปะทาว จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 394 ราย  วงเงิน 177,755,320 บาท  (more…)