Friday, March 22MM Thailand

Tag: นิคมอุตสาหกรรมอมตะชิตี้

กนอ.ผนึก 10 องค์กร เสริมแกร่ง สตาร์ทอัพ

กนอ.ผนึก 10 องค์กร เสริมแกร่ง สตาร์ทอัพ

News
กนอ. จับมือ 10 องค์กร ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะชิตี้ ชลบุรี ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาขีดความสามารถ SMEs และ Start ให้เข็มแข็ง เตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งธุรกิจยุคใหม่ (more…)