Tuesday, April 23MM Thailand

Tag: ประมวลผลภาพ

เทคโนโลยีประมวลผลภาพด้วยกล้องกับยุค 4.0

เทคโนโลยีประมวลผลภาพด้วยกล้องกับยุค 4.0

Automation, Hilight
การประมวลผลภาพด้วยกล้องเป็นหนึ่งในเทคนิคที่ได้รับความนิยมในการใช้งานด้านกิจการอุตสาหกรรม เนื่องจากกล้องถูกจำลองมาจากการทำงานดวงตาของมนุษย์และเพื่อให้สามารถทำงานได้ด้วยความรวดเร็วและแม่นยำ จึงมีการพัฒนาเทคนิคและเทคโนโลยีมากมายเพื่อสนับสนุนศักยภาพของกล้องให้ครอบคลุมการทำงาน เช่น ระบบสมองกลฝังตัว การเชื่อมต่อเครือข่าย หรือการทำงานร่วมกับ AI ซึ่งตอบรับการทำงานในยุค 4.0 ได้เป็นอย่างดี (more…)