Tuesday, April 23MM Thailand

Tag: ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

เตือนภัย “ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง” ไม่มี มอก.

เตือนภัย “ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง” ไม่มี มอก.

News, News & Economics
สมอ. เตือน ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง มีอันตรายไม่ได้มาตรฐาน สคบ.ห้ามขาย ผู้ปกครอง ควรเลือกซื้อปืนฉีดน้ำที่มีเครื่องหมาย มอก. ให้ ลูก หลาน เล่นช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อความปลอดภัย (more…)