fbpx
Sunday, May 31Modern Manufacturing

Tag: สมอ

สมอ. เชือด ท็อปส์ มาร์เก็ต ขาย “เฟซชิลด์” ปลอม มอก.

สมอ. เชือด ท็อปส์ มาร์เก็ต ขาย “เฟซชิลด์” ปลอม มอก.

News & Economics
สมอ. ขยายผลจับ “เฟซชิลด์” หรือหน้ากากป้องกันละอองน้ําลาย ในท็อปส์ มาร์เก็ต หลัง ตรวจสอบพบขาย “เฟซชิลด์” แสดงเครื่องหมาย มอก. โดยไม่ได้รับอนุญาต ให้เก็บออกจากชั้นวาง ทุกสาขา และเตรียมขยายผลต่อห้างอื่น หากพบจะดําเนินการตามกฎหมายทันที (more…)
สมอ. เตรียมออกใบรับรอง ISO ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

สมอ. เตรียมออกใบรับรอง ISO ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

News & Economics
สมอ. เตรียมออกใบรับรองระบบงาน ISO ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้มาตรการ นิว นอร์มอล เพิ่ม เน้นอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการและประชาชน ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 (more…)
สมอ.เตรียมทำมาตรฐานสินค้า New Normal

สมอ.เตรียมทำมาตรฐานสินค้า New Normal

News & Economics
สมอ. ขานรับนโยบายรัฐบาล ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ภายใต้วิถีปกติใหม่ (New Normal) ขอบอร์ดทำมาตรฐานสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ป้องกันโควิด ทั้งมาตรฐานหน้ากากผ้า และ เฟซชิลด์ (more…)