Tuesday, May 11Modern Manufacturing

Tag: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)

สศอ. เสนอ 5 แนวทางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคัล

สศอ. เสนอ 5 แนวทางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคัล

News & Economics
สศอ. เสนอ 5 แนวทางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคัล สร้างมูลค่าเพิ่มปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม 6 ผลิตภัณฑ์ รุกตลาดเป็นผู้นำในอาเซียน (more…)
กิจกรรมพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดย  สถาบันไฟฟ้าฯและสศอ.

กิจกรรมพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดย สถาบันไฟฟ้าฯและสศอ.

Events
ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม "กิจกรรมพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิตด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ" ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มกราคม 2564 จำกัดจำนวน 10 กิจการเท่านั้น (more…)