Friday, June 18Modern Manufacturing
×

Tag: ส.อ.ท.

สินค้าปูนซีเมนต์ร่วมรับรอง Made in Thailand

สินค้าปูนซีเมนต์ร่วมรับรอง Made in Thailand

News, News & Economics
ส.อ.ท. ให้การรับรองมาตรฐาน Made in Thailand สินค้าปูนซีเมนต์ เพิ่มโอกาสการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทั้งซัพพลายเชน และ SMEs รองรับ Mega Project ที่กำลังจะเกิดขึ้นมูลค่ากว่าสี่แสนล้านบาทในช่วงสองปีนี้  (more…)
ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ต่ำสุดในรอบ 11 เดือน

ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ต่ำสุดในรอบ 11 เดือน

News, News & Economics
เอกชน แนะรัฐเร่งฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดข้อจำกัด SME เข้าถึงสินเชื่อ หลังดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ปรับตัวลดลง 2 เดือนต่อเนื่อง และต่ำสุดในรอบ 11 เดือน (more…)
ส.อ.ท. เปิดผลสำรวจ “มาตรการเยียวยาแบบไหนถูกใจ SME”

ส.อ.ท. เปิดผลสำรวจ “มาตรการเยียวยาแบบไหนถูกใจ SME”

News & Economics
ผลการสำรวจ FTI Poll  เผย ผู้บริหาร ส.อ.ท. ส่วนใหญ่ ต้องการให้ภาครัฐออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือ SME ในการลดภาระค่าใช้จ่ายในการประกอบการ เช่น การลดค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่าพื้นที่ เป็นต้น (more…)
ส.อ.ท.จับมือผู้ประกอบการรายใหญ่เสริมสภาพคล่อง SMEs

ส.อ.ท.จับมือผู้ประกอบการรายใหญ่เสริมสภาพคล่อง SMEs

News & Economics
ส.อ.ท. เร่งเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ SMEs จับมือผู้ประกอบการรายใหญ่ลดระยะเวลาเครดิตทางการค้า พร้อมสนับสนุน Digital Factoring เพื่อให้เกิดสภาพคล่องตลอดซัพพลายเชน (more…)
ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ 8 เดือน

ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ 8 เดือน

News & Economics
ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ 8 เดือน วอนรัฐเร่งจัดหาและฉีดวัคซีนให้ประชาชน ออกมาตรการเยียวยาทุกกลุ่ม (more…)
ส.อ.ท. นำร่องผลักดัน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม สู่มาตรฐาน SDOs

ส.อ.ท. นำร่องผลักดัน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม สู่มาตรฐาน SDOs

News & Economics
ส.อ.ท.นำร่องใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม สู่มาตรฐานขั้นสูง SDOs เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมสู่ระดับสูงสร้างความเชื่อมั่นต่อคู่ค้าและผู้บริโภค พร้อมผลักดันให้สามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศได้ (more…)
ส.อ.ท. ยอดผลิตรถยนต์ เดือนมีนาคม  เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.70

ส.อ.ท. ยอดผลิตรถยนต์ เดือนมีนาคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.70

News & Economics
ส.อ.ท. เผย ยอดผลิตรถยนต์ เดือนมีนาคม 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.70 ยอดขายภายในประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.47 และการส่งออกรถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.38 (more…)
ดัชนีความเชื่อมั่นอุตฯเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตฯเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2

News & Economics
ส.อ.ท. เผย ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เดือน มีนาคม 2564 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 เสนอรัฐบาลล็อกดาวน์โซนสีแดง เร่งฉีดวัคซีนประชาชน (more…)
ส.อ.ท. เสนอ 4 แนวทางช่วยภาครัฐขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด

ส.อ.ท. เสนอ 4 แนวทางช่วยภาครัฐขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด

News & Economics
ส.อ.ท. เสนอ 4 แนวทางการ ช่วยภาครัฐขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด-19  เพื่อช่วยบรรเทาความรุนแรงของการแพร่ระบาด รวมถึงการผลักดันให้ประเทศไทยสามารถเดินหน้าในการฟื้นฟูประเทศได้อย่างรวดเร็ว (more…)
FTI Poll ระบุ รัฐควรเร่งรัดจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ให้เพียงพอ

FTI Poll ระบุ รัฐควรเร่งรัดจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ให้เพียงพอ

News & Economics
ส.อ.ท. เปิดผลสำรวจ FTI Poll เรื่อง ความเห็นต่อการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 และการฟื้นฟูอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว  (more…)
×