Wednesday, April 24MM Thailand

Tag: เส้นทางสายไหม

ความร่วมมือระเบียงการค้าจีน-สิงคโปร์เชื่อม Logistics ภาคพื้นดิน-น้ำ 71 ประเทศ

ความร่วมมือระเบียงการค้าจีน-สิงคโปร์เชื่อม Logistics ภาคพื้นดิน-น้ำ 71 ประเทศ

News
ความร่วมมือระเบียงการค้าจีน-สิงคโปร์เชื่อมท่าเรือกว่า 155 แห่ง ใน 71 ประเทศทุกภูมิภาคทั่วโลก ยกระดับเส้นทางสายไหมเดิมรวมถึงเปิดเส้นทางสายไหมภาคพื้นน้ำเพิ่มเติมสำหรับศตวรรษที่ 21 ด้วย (more…)