Friday, March 22MM Thailand

Tag: 12ค่ายรถยนต์

12 ค่ายรถยนต์ ขานรับ ผลิตรถ Euro 5

12 ค่ายรถยนต์ ขานรับ ผลิตรถ Euro 5

News
กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือ 12 ค่ายรถยนต์ ยกระดับมาตรฐาน Euro 5 สำหรับรถยนต์ทุกคันภายในปี 2564 ลดการปล่อยฝุ่นพิษร้อยละ 80 และเตรียมยกระดับเป็น Euro 6 ภายในปี 2565 หวังแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว (more…)