Thursday, March 21MM Thailand

Tag: 7 ประเทศ

จับตานโยบาย 4.0 จาก 7 ประเทศยุโรป

จับตานโยบาย 4.0 จาก 7 ประเทศยุโรป

Hilight, Industrial Economics
เพราะอุตสาหกรรม 4.0 ไม่ใช่เทรนด์ แต่เป็นแนวทางการผลิตและงานอุตสากรรมสมัยใหม่ที่ขจัดปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา การบริหารจัดการที่สะดวกรวดเร็ว ลดปัญหาคอขวดและปัญหาที่มองไม่เห็นได้ สร้างความโปร่งใสให้การทำงาน ทำให้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี 4.0 สำหรับการผลิตกลายเป็นประเด็นสำคัญสำหรับทุกประเทศ ซึ่งรายงานล่าสุดจากเอกสาร 4.0 Sight จะเปิดเผยถึงนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ที่น่าสนใจจาก 7 ประเทศในสหภาพยุโรป (more…)
7 ประเทศที่มีการใช้งาน 3D Printing มากที่สุดในปัจจุบัน

7 ประเทศที่มีการใช้งาน 3D Printing มากที่สุดในปัจจุบัน

News
ปัจจุบันเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ หรือ 3D Printer นั้นได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการใช้งานอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนต้นแบบ ชิ้นส่วนเฉพาะ หรือแม้แต่ชิ้นส่วน Customize ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลาย แต่ประเทศไหนคือผู้นำในการใช้ 3D Printing? (more…)