Friday, August 12Modern Manufacturing
×

Tag: ABIZ Technology

เอาชนะความท้าทายในการคัดแยกชิ้นงานให้ถึงยอดการผลิต 100% ด้วยโซลูชันอัตโนมัติ Random Bin Picking ที่ใช้ AI เป็นหัวใจสำคัญ

เอาชนะความท้าทายในการคัดแยกชิ้นงานให้ถึงยอดการผลิต 100% ด้วยโซลูชันอัตโนมัติ Random Bin Picking ที่ใช้ AI เป็นหัวใจสำคัญ

Automation, Hilight
การหยิบจับชิ้นงานนั้นถือเป็นกิจกรรมทั่วไปที่เกิดขึ้นในทุกโรงงาน แต่การหยิบจับชิ้นงานอย่างต่อเนื่องและอาจต้องทำหน้าที่อื่นไปพร้อมกันด้วยอาจไม่เหมาะสมต่อข้อจำกัดของมนุษย์สักเท่าใดนัก ไม่ว่าจะเป็นความแม่นยำหรือความสม่ำเสมอที่เกิดขึ้น ซึ่งความเหนื่อยล้าจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานและคุณภาพผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน การใช้โซลูชันระบบอัตโนมัติที่ผสาน AI เข้ากับหุ่นยนต์ที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้อย่างครบถ้วนจึงกลายเป็นแต้มต่อในการแข่งขันของธุรกิจที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า (more…)
Brainworks จับมือ ABB และพันธมิตร เสนอโซลูชัน Random Bin Picking ด้วยกล้อง 3 มิติ

Brainworks จับมือ ABB และพันธมิตร เสนอโซลูชัน Random Bin Picking ด้วยกล้อง 3 มิติ

Hilight, News
Brainworks Imagineering, ABB Automation, ABIZ Technology และ KMT Technology ร่วมกันศึกษาและพัฒนา หุ่นยนต์หยิบชิ้นงานด้วยระบบกล้อง 3 มิติ สินค้ากึ่งสำเร็จรูป ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยเฉพาะการหยิบจับสินค้าแบบสุ่ม มุ่งสู่เมคโนโลยีการผลิต ยุค 4.0 พร้อมเปิดตัวสินค้าและสาธิตสินค้าจริงสำหรับ VVIP ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา (more…)
×