Wednesday, May 31Modern Manufacturing
×

Tag: Aerogel

‘Aerogel’ วัสดุฉนวนน้ำหนักเบาพิเศษและมีคาร์บอนต่ำสำหรับอุตสาหกรรมอากาศยานและยานยนต์

‘Aerogel’ วัสดุฉนวนน้ำหนักเบาพิเศษและมีคาร์บอนต่ำสำหรับอุตสาหกรรมอากาศยานและยานยนต์

News
Aerogel Core Ltd บริษัทที่เกิดจากมหาวิทยาลัย Bath ตั้งเป่าพัฒนาวัสดุแห่งอนาคตสำหรับอุตสาหกรรมอากาศยานและยานยนต์ที่มีน้ำหนักเบาและยังเป็นมิตรต่อโลกอีกด้วย (more…)
เปลี่ยนอากาศให้เป็นน้ำสะอาดด้วย Smart Aerogel

เปลี่ยนอากาศให้เป็นน้ำสะอาดด้วย Smart Aerogel

News
ทีมนักวิจัยจาก National University of Singapore (NUS) ได้พัฒนาวิธีการดึงเอาความชื้นจากอากาศมาสร้างเป็นน้ำสะอาดเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต (more…)
×