Thursday, January 17MM Thailand

Tag: Automation Expo 2019

‘Automation Expo 2019’ ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมันและ Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) แถลงพันธกิจสู่ไทยแลนด์ 4.0

‘Automation Expo 2019’ ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมันและ Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) แถลงพันธกิจสู่ไทยแลนด์ 4.0

News
การแถลงข่าวการจัดงาน AUTOMATION EXPO 2019 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2561 โดยบริษัทกรีนเวิร์ล พับลิเคชั่น จำกัด ผู้จัดงานได้มีการพูดคุยกันในหัวข้อต่าง ๆ กับผู้สนับสนุนและร่วมจัดงานดังกล่าวซึ่งจะมีขึ้นที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุช พัทยา จ.ชลบุรีระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2562 โดยพันธมิตรสำคัญอย่าง TGI และ Mitsubishi Electric Factory Automation ได้ให้เกียรติขึ้นมากล่าวถึงความสำคัญของงานในครั้งนี้ คุณเพิ่มศักดิ์ สุขศิริ ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีอัตโนมัติสถาบันไทย-เยอรมันได้กล่าวถึงความสำคัญของระบบอัตโนมัติในประเด็น “ภาพรวมการพัฒนาด้านระบบอัตโนมัติของอุตสาหกรรมไทย” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปี 2562 ของสถาบันไทย-เยอรมันซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรมและพันธกิจที่เข้าร่วมงาน Automation Expo 2019 โดยเปรียบเทียบการพัฒนาของระบบอุตสาหกรรมที่มีอย
‘AUTOMATION EXPO 2019’ เน้นประสบการณ์อุตฯ  ปักธง EEC พร้อมขยายผลดัน SMEs ทั่วไทยเข้าถึงเทคโนโลยีอัตโนมัติ

‘AUTOMATION EXPO 2019’ เน้นประสบการณ์อุตฯ ปักธง EEC พร้อมขยายผลดัน SMEs ทั่วไทยเข้าถึงเทคโนโลยีอัตโนมัติ

Hilight, News
งานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชันระบบอัตโนมัติที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกครั้งที่ 2 ปีนี้พบกับสินค้า สําหรับระบบอัตโนมัติ (Automation) มากมาย อาทิ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ออโตเมชัน ระบบการควบคุม การผลิต-แรงงาน ระบบคลังสินค้า บาร์โค้ด จากซัพพลายเออร์ชั้นนํากว่า 80 รายที่นําไปจัดแสดงเต็มพื้นที่ กว่า 5,000 ตร.ม. การสัมมนาฟรี 45 หัวข้อจากวิทยากรชั้นนําของเมืองไทย และการสาธิตเชิงปฏิบัติการของ ระบบการผลิตแบบดิจิทัล เตรียมพร้อมยกระดับสู่ SMART FACTORY โดย Automation Expo จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุช พัทยา จ.ชลบุรี (more…)