fbpx
Thursday, February 25Modern Manufacturing

Tag: BGRIM’– เอ็นเนอร์ยี่ ไชน่า

กฟผ. คิกออฟโครงการโซลาร์ลอยน้ำแบบไฮบริดใหญ่ที่สุดในโลก

กฟผ. คิกออฟโครงการโซลาร์ลอยน้ำแบบไฮบริดใหญ่ที่สุดในโลก

Energy & Green
กฟผ. ร่วมกับ กิจการค้าร่วม บี.กริม เพาเวอร์ ‘BGRIM’– เอ็นเนอร์ยี่ ไชน่า ลงนามสัญญาจัดซื้อและก่อสร้างโครงการโซลาร์ลอยน้ำเขื่อนสิรินธรมูลค่ากว่า 842 ล้านบาท โชว์ศักยภาพพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำแบบไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (more…)