fbpx
Sunday, March 7Modern Manufacturing

Tag: IFEC

ภูวดล เดินหน้าพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน

ภูวดล เดินหน้าพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน

Energy & Green
ภูวดล เผย แนวทางพัฒนา IFEC มุ่งเน้นดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทน และขยายสู่การดำเนินงานด้านระบบสาธารณูปโภค ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน (more…)