Friday, March 22MM Thailand

Tag: iN-EXPERIENCE

Automation Expo 2019 สานฝันอุตสาหกรรมไทยสู่ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

Automation Expo 2019 สานฝันอุตสาหกรรมไทยสู่ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

Automation, Hilight
AUTOMATION EXPO 2019 งานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชันระบบอัตโนมัติที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกครั้งที่ 2  เริ่มแล้ววันนี้ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุช พัทยา (NICE) จังหวัดชลบุรี โดยมีคุณอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน AUTOMATION EXPO 2019 พร้อมด้วยคุณธีระ กิตติธีรพรชัย กรรมการผู้จัดการ บจก.กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น และคุณสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการตลาดในประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และบุคลากรอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง บนพื้นที่ขนาด 5,000 ตารางสำหรับจัดแสดงสินค้าอัดแน่นไปด้วยเทคโนยีสำหรับระบบอัตโนมัติ (Automation) มากมาย อาทิ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม สายพานอัจฉริยะ โปรแกรมจำลองงานอุตสาหกรรม ERP MES และโซลูชัน
เรื่องต้องรู้ก่อนตัดสินใจลงทุนเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ จาก iN-EXPERIENCE

เรื่องต้องรู้ก่อนตัดสินใจลงทุนเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ จาก iN-EXPERIENCE

Automation, Hilight
การแข่งขันในธุรกิจอุตสาหกรรมยุคปัจจุบันนั้นขึ้นอยู่กับความพร้อมสำหรับการใช้งานเทคโนโลยีการผลิตต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) IIoT หรือเทคโนโลยีจำลองทั้งหลายที่สามารถลดต้นทุนการผลิตและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะที่เกิดขึ้นทั่วโลกในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี สำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อาจมีศักยภาพและเงินทุนที่พร้อมสำหรับการคิดพิจารณาตัดสินใจในการลงทุนเหล่านี้ แต่สำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กอาจกลายเป็นภาระที่หาทางออกและตัดสินใจได้ยากยิ่ง การเตรียมความพร้อมสำหรับการตัดสินใจในการลงทุนหรือไม่ลงทุนในเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้จึงเป็นสิ่งจำเป็น (more…)