fbpx
Tuesday, May 26Modern Manufacturing

Tag: Salt Spray Test

SALT SPRAY TEST วิธีทดสอบความต้านทานการกัดกร่อนชิ้นส่วนที่ใช้กับยานยนต์

SALT SPRAY TEST วิธีทดสอบความต้านทานการกัดกร่อนชิ้นส่วนที่ใช้กับยานยนต์

Technology
การที่ชิ้นงาน หรือวัสดุต่างๆ เสื่อมสภาพลงจากปัจจัยแวดล้อม ทั้งภาวะแวดล้อม และการใช้งาน ส่วนหนึ่งเกิดจากปัจจัยหลักที่สามารถพบเจอได้ คือ การกัดกร่อนที่สร้างความเสียหายทั้งรูปลักษณ์รวมถึงโครงสร้างทางกายภาพที่กร่อนสลายในที่นี้จะมุ่งเน้นชิ้นส่วนที่ใช้กับยานยนต์เป็นหลัก ซึ่งเป็นการทดสอบเพื่อพิสูจน์หรือประเมินความสามารถในการต้านการกัดกร่อนของการทำผิวเคลือบบนวัสดุต่างๆ เช่น การเคลือบด้วยสี การเคลือบด้วยกรรมวิธีทางเคมี - ไฟฟ้า ที่ใช้งานแพร่หลาย เช่น ซิงค์ หรือ นิกเกิ้ล โครเมี่ยม ฯลฯ (more…)