Wednesday, September 29Modern Manufacturing
×

Thailand Energy Awards รับสมัครถึง 20 ธ.ค.นี้

พพ.เปิดรับสมัครหน่วยงานรัฐ-เอกชน เร่งส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ในเวที ไทยแลนด์ เอเนอร์จี้   อวอร์ด 2020 ก่อน 20 ธ.ค.นี้ ลุ้นผู้ชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าชิงในเวที อาเซียน เอเนอร์จี้ อวอร์ด2020 ที่ประเทศเวียดนาม 

นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า  พพ. อยู่ระหว่างการเปิดให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจ เข้าร่วมส่งผลงานร่วมประกวดโครงการ Thailand Energy Awards ประจำปี 2563 ได้จนถึงวันที่ 20 ธันวาคมนี้ ภายหลังจากที่คณะกรรมการจัดการประกวดได้เดินสายชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดทั่วประเทศ 5 ครั้ง ที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี  จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดกระบี่ ซึ่งได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วน ที่ได้ดำเนินโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก สะท้อนถึงการตื่นตัวด้านบริหารจัดการพลังงาน เพื่อเพิ่มผลผลิต และการลดต้นทุนด้านพลังงาน ทั้งในส่วนราชการ ภาคประกอบการ รวมถึงวิสาหกิจชุมชนสำหรับเป้าหมายการดำเนินโครงการ Thailand Energy Awards เป็นการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงาน มาพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน  โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดใน      5 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านพลังงานทดแทน 2. ด้านอนุรักษ์พลังงาน 3. ด้านบุคลากร 4. ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และ 5. ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 

ทั้งนี้ในการดำเนินโครงการดังกล่าว ได้เปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนด้านอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน ผ่านการประกวด Thailand Energy Awards ต่อเนื่องกว่า 20 ปี มีการส่งผลงานเข้าประกวด รวม 3,465 ผลงาน ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลในสาขาต่างๆ จำนวน 951 รางวัล     คิดเป็นสัดส่วนลดการใช้พลังงาน มูลค่ากว่า 9,300 ล้านบาท สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 1.9 ล้านตันต่อปี ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลในปี 2563 จะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมประกวดโครงการดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในเวที ASEAN Energy Awards 2020 ที่ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดงาน  ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandenergyaward.com  กองประกวด เบอร์โทรศัพท์ 0-2184-2728–32 และ    กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 0-2223-0021–9 ต่อ 1433 , 1434

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×