fbpx
Wednesday, January 22Modern Manufacturing

THIP “นำร่อง” โครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ THIP โดย คุณพจนารถ ปริญภัทร์ภากร กรรมการผู้จัดการ คุณเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต คุณทักดนัย เบ้าเงิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล และคุณธรรศพงศ์  ฐิติหิรัญเมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานออกแบบผลิตภัณฑ์ และรักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานนวัตกรรม ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้วิจัยโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ร่วมด้วยผู้บริหาร จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่ให้เกียรติเข้าพบปะเพื่อหารือร่วมกันในโครงการ ส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม ซึ่งทาง สนช. พิจารณาเห็นว่า THIP เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการต่อยอดความเป็นองค์กรนวัตกรรมและการพัฒนาโครงการนวัตกรรม และสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีขององค์กรนวัตกรรมได้ โดยเชิญ THIP  เป็นบริษัทแรกในการ “นำร่อง” สำหรับการประเมินความสามารถทางนวัตกรรม อันจะช่วยสร้างและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในด้านระบบการจัดการนวัตกรรมทั้งในระดับประเทศและในระดับอาเซียน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไป

Jeeraporn T. on Email
Jeeraporn T.
นักข่าวสายอุตสาหกรรม ประจำกองบรรณาธิการ เว็บไซต์ MMThailand.com
พร้อมเกาะติดข่าวในแวดวงอุตสาหกรรม อาทิ ข่าวนโยบายภาครัฐ งานวิจัยใหม่ๆ ข่าวธุรกิจอุตสาหกรรม ข่าวโรงงานอุตสาหกรรม ข่าวเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรม ฯลฯ