fbpx
Saturday, January 25Modern Manufacturing

โรงงานไฟฟ้าจาก Hydrogen และพลังงานหมุนเวียนแห่งแรกของโลกจาก Toyota

Toyota บริษัทผู้ผลิตรถยนต์แนวหน้าของโลกประกาศสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนระดับเมกะวัตต์แห่งแรกของโลกขึ้นที่ California ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้ Hydrogen และพลังงานหมุนเวียน 100% สามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าได้ 2.35 เมกะวัตต์ รวมถึงการผลิต Hydrogen เพื่อใช้งานกับยานยนต์รักษ์โลกรุ่นใหม่ของ Toyota อย่าง Mirai ได้ถึง 1.2 ตันต่อวัน

Toyota ตั้งเป้าให้โรงงานสามารถดำเนินการได้ในปี 2020 สอดคล้องกับแผนระยะยาวที่ต้องการไม่ให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตของ Toyota ภายใต้โครงการ Plant Zero CO2 Emissions Challenge ที่ตั้งเป้าไว้ภายในปี 2050 รวมถึงโครงการยานยนต์พลังงานสะอาดที่ตั้งเป้าไว้ในปี 2040 ด้วยเช่นกัน


ที่มาข่าว:

  • http://www.smh.com.au/business/energy/toyota-to-build-world-first-hydrogen-and-renewables-plant-20171204-gzycr9.html

 

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.