fbpx
Saturday, February 22Modern Manufacturing

TPIPP ลงชิง โรงไฟฟ้าขยะ “โคราช-สงขลา”

หลังจาก กระทรวงมหาดไทย ประสบความสำเร็จในการเปิดประมูลโรงไฟฟ้าขยะในหลายพื้นที่ ล่าสุดกำลังอยู่ระหว่างการจัดทำลักษณะขอบเขตงานของผู้ว่าจ้าง (TOR)ประมูลโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสงขลา กำลังการผลิตแห่งละ 10 เมกะวัตต์ นั้น

นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) และโรง ไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้งรายใหญ่ของไทย เปิดเผยว่า บริษัท มีความพร้อมและเตรียมเข้าร่วมประมูลโรงไฟฟ้าขยะทั้ง จังหวัดนครราชสีมา และสงขลา คาดว่า โรงไฟฟ้าขยะทั้ง 2 แห่ง จะเปิดประมูลภายในปีนี้ และบริษัทยังจะพิจารณาเข้าร่วมประมูลโครงการตามแผน PDP ฉบับใหม่ กำลังการผลิตราว 400 เมกะวัตต์ อีกด้วย

ส่วนการประมูลโรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่อ่อนนุช และหนองแขม ขนาดกำลังการผลิต แห่งละ 20 เมกะวัตต์ รวม 40 เมกะวัตต์บริษัทได้ยื่นประมูลทั้ง 2 โครงการไปแล้วช่วงเดือนมกราคม 2562 คาดว่าจะทราบผลการประมูลในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2562

สำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินTG8 กำลังการผลิตติดตั้ง 150 เมกะวัตต์ได้เดินเครื่องจักรและผลิต ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD)
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2562 โดยผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้แก่ บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL

Kanokkarn .T