fbpx
Tuesday, January 19Modern Manufacturing

TRT คว้าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ กฟผ.

TRT คว้างานจัดซื้อจัดจ้าง การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขนาด 333.33 MVA 500 kV นำไปใช้งานที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง อุบลราชธานี

นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT เปิดเผยว่า ในปี 2562 บริษัทฯ ประเดิมเปิดศักราชใหม่ด้วยผลงานที่โดดเด่น สามารถคว้างานจัดซื้อจัดจ้างในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เลขที่สัญญา S100664-3161-TIEC-TX-04 ในงานจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 333.33 MVA 500 kV นำไปใช้งานที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง อุบลราชธานี 3 จำนวน 6 ยูนิต รวมมูลค่างานกว่า 267,831,700 บาท ในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่ในครั้งนี้ จะส่งมอบภายในวันที่ 27 มกราคม 2563 และ 27 มีนาคม 2563

สำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2561 ที่ผ่านมามีรายได้จากการขาย 2,094.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 364.16 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 21.05% เนื่องจากมีการส่งมอบหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงเพิ่มขึ้น และบริษัทในเครือมีรายได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่ บริษัทฯ มีรายได้จากการบริการ 440.70 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย 4.48 ล้านบาท หรือ 1.01% เนื่องจากรายได้บริการหม้อแปลงของบริษัทฯ ลดลง จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว ในภาพรวม ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีกำไรขั้นต้นจากการขาย และบริการ 21.90% เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้น 20.10%

ด้านนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เป็นการเสริมความมั่นคงของระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ในระดับ 500 kV Main Grid เพื่อรองรับโครงการพลังงานหมุนเวียนในอนาคตของประเทศ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นจำนวนมาก รวมทั้งรองรับโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพรวมกันทั้งหมดประมาณ 10,000 เมกะวัตต์ ตามแผนการพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก

นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการส่งไฟฟ้าจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง ไปยังศูนย์กลางความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคกลาง และเขตกรุงเทพมหานคร อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าของประเทศ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T