fbpx
Saturday, September 19Modern Manufacturing

UREKA ตั้งบริษัทย่อยลุยธุรกิจพลังงาน

บอร์ด UREKA ไฟเขียวตั้งบริษัทย่อย ลุยธุรกิจพลังงาน พร้อม อนุมัติเข้าลงทุน ธุรกิจเกี่ยวกับนวัตกรรมผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อกำจัดผักตบชวา คาดก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปีนี้


นายลิศพัทธ์ ใคร่ครวญ กรรมการ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ UREKA

นายลิศพัทธ์ ใคร่ครวญ กรรมการ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ UREKA แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อย จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ยูเรกา เอนเนอร์จีจำกัด เพื่อประกอบธุรกิจด้านพลังงาน โดยมีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

ขณะที่ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเข้าลงทุนใน บริษัท บีเอส มายโค ไบโอเทค จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับนวัตกรรมผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อกำจัดผักตบชวา และได้ผ่านการวิจัยและพัฒนาเรียบร้อยแล้ว มูลค่าลงทุน 50 ล้านบาท โดยปัจจุบันบริษัทดังกล่าว อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานไปแล้วกว่า 60% ในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3/2562

สำหรับการเข้าลงทุนบริษัทดังกล่าวถือว่าเป็นโอกาสทางการลงทุน ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนสำคัญในการผลักดันรายได้ของบริษัทให้ขยายตัวได้ตามเป้าหมาย คือการเพิ่มสัดส่วนของลูกค้าภาครัฐ ที่ผ่านมาสัดส่วนรายได้ของ UREKA กระจุกตัวในกลุ่มลูกค้าเอกชน ทำให้ธุรกิจมีความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ การเข้าลงทุนใน บริษัท บีเอส มายโค ไบโอเทค จำกัด ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายฐานงานภาครัฐ ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยผลักดันผลการดำเนินงาน ของบริษัทเติบโตได้อีก ทั้งยังเป็นการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจอีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการออกแบบและผลิตเครื่องจักรของบริษัท เพื่อขยายตัวไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ ในอนาคต เพื่อให้ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบันลดลง ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมาได้ขยายธุรกิจไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นเพิ่มขึ้น โดยการขยายไปยังอุตสาหกรรมอื่นที่มีความต้องการใช้เครื่องจักรระบบอัตโนมัติ ระบบการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ จึงถือได้ว่าบริษัทมีความพยายามจะเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในด้านการพึ่งพาอุตสาหกรรม ยานยนต์เพียงด้านเดียวลงได้มาก

Kanokkarn .T