Thursday, July 25Modern Manufacturing
×

บริหารจัดการระบบของของเหลวในโรงงานแบบ Real-Time ด้วยโซลูชัน IIoT จาก VEGA Instruments

บริหารจัดการระบบของของเหลวในโรงงานแบบ Real-Time ด้วยโซลูชัน IIoT จาก VEGA Instruments

ในอุตสาหกรรมที่ต้องทำงานกับการจัดการระบบของ ‘ของเหลว’ สำหรับใช้ในการผลิตหรือใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ปิโตรเคมี หรือยารักษาโรคต่าง ๆ ล้วนต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายในการบริหารจัดการกับวัตถุดิบ ตัวอย่างเช่น การตรวจวัดระดับเพื่อช่วยในการตรวจสอบวัตถุดิบที่เก็บอยู่ในถังหรือการวัดค่าแรงดันเพื่อควบคุมกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนให้เป็นไปตามมาตรฐานของการผลิต และนอกจากนี้การใช้งานเซนเซอร์คู่กับระบบ IIoT Solution จะช่วยในส่วนของการติดตั้งในจุดที่เข้าถึงยากให้สามารถส่งข้อมูลมายังศูนย์กลางการควบคุมได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

บริหารจัดการระบบของของเหลวในโรงงานแบบ Real-Time ด้วยโซลูชัน IIoT จาก VEGA Instruments

บริหารจัดการระบบของของเหลวในโรงงานแบบ Real-Time ด้วยโซลูชัน IIoT จาก VEGA Instruments

IIoT ติดตามข้อมูลในระบบท่อและระบบถังแบบ Real-Time จบปัญหารั่วซึมที่แก้ได้ยาก 

ความท้าทายที่ทุกโรงงานต้องทำงานกับของเหลวหรือแก๊สสำหรับการผลิตในโรงงาน โดยสามารถจำแนกออกระบบหลัก ๆ ได้ ดังนี้ 

  1. ในระบบท่อ โดยส่วนใหญ่แล้วทางโรงงานจะเจอปัญหาการรั่วไหลของของเหลวหรือแก๊ส
  2. ในระบบถัง โรงงานมักจะเจอปัญหาการรั่วไหลของของเหลว ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่การรั่วซึมที่เห็นได้ยากหรือไหลไปหยดตามตำแหน่งอื่น ๆ ไปจนถึงการรั่วไหลที่มองเห็นได้ชัด 

เมื่อเกิดความเสียหายหรือความผิดปกติของการผลิตอันเนื่องมาจากขาดการดูแลหรือการตรวจสอบถังเก็บหรือท่อสำหรับนำส่งวัตถุดิบทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบการผลิตตั้งแต่ระดับต่ำไปจนถึงระดับสูง ดังนั้นการที่ทางโรงงานหรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ นำ IIoT Solution เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตจะทำให้สามารถควบคุมความเสียหายให้เกิดขึ้นได้น้อยที่สุดหรือสามารถแก้ไขได้ทันก่อนเกิดความเสียหายต่อกระบวนการผลิต

บริหารจัดการระบบของของเหลวในโรงงานแบบ Real-Time ด้วยโซลูชัน IIoT จาก VEGA Instruments

การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงจำเป็นต้องมีเซนเซอร์เพื่อตรวจวัดค่าที่ต้องการในกระบวนการผลิต โดยจำเป็นต้องมีการติดตั้งให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับพื้นที่ใช้งานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนที่สุด ซึ่งในการออกแบบระบบท่อของการขนส่งสารนั้นมักจะมีความซับซ้อนในการออกแบบสูง ไม่ว่าจะเป็นท่อขนส่งสำหรับกระบวนการแปรรูปไปจนถึงกระบวนการจัดเก็บในถัง อาจมีผลกระทบถึงการติดตั้งและเข้าถึงอุปกรณ์การวัดได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้ หากยังใช้งานเซนเซอร์แบบเดิมที่ต้องบันทึกค่าหน้าอุปกรณ์โดยไม่มีส่วนของการส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังห้องควบคุมในโรงงาน อาจต้องพบกับอุปสรรคในการบันทึกข้อมูล เช่น พื้นที่มีขนาดเล็ก ตำแหน่งติดตั้งมองเห็นค่าได้ยาก รวมถึงอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยต่อการทำงานของแรงงาน อีกทั้งยังก่อให้เกิดความล่าช้าและความคลาดเคลื่อนของข้อมูลได้อีกด้วย

บริหารจัดการระบบของของเหลวในโรงงานแบบ Real-Time ด้วยโซลูชัน IIoT จาก VEGA Instruments

เพื่อเอาชนะความท้าทายของการเก็บข้อมูลในระบบของโรงงาน การนำเทคโนโลยี IIoT มาพัฒนาการรับส่งข้อมูลให้สามารถเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบท่อหรือระบบถังจัดเก็บ การนำ IIoT เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานจึงเป็นทางออกสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตยุคใหม่ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเข้าถึงอุปกรณ์ตรวจวัด ทั้งยังมีความรวดเร็วและความถูกต้องของข้อมูลที่รับส่งโดยใช้เทคโนโลยี IIoT โดยระบบ IIoT ที่ดีในอุตสาหกรรมยุคใหม่ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • สามารถติดตามข้อมูลที่เกิดขึ้นในระบบการผลิตได้แบบ Real-Time
  • ไม่จำเป็นต้องเข้าถึงตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเก็บข้อมูล แต่ดูข้อมูลผ่านเครือข่ายได้อย่างง่ายดาย
  • สะดวกต่อการวางแผนบริหารจัดการการผลิต
  • สามารถตรวจจับความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ในระบบก่อนเกิดความเสียหายหรือลุกลามได้อย่างทันท่วงที
  • มีการเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างสะดวก

การติดตั้ง IIoT ในกระบวนการผลิตจะทำให้สามารถสังเกตถึงความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดได้ เช่น การรั่วไหล รั่วซึม ความผิดพลาดเล็กน้อยในระบบ และโฟลว์การไหลต่าง ๆ ผ่านชุดข้อมูลที่ไม่อาจหลุดรอดสายตาของผู้รับผิดชอบไปได้ 

บริหารจัดการระบบของของเหลวในโรงงานแบบ Real-Time ด้วยโซลูชัน IIoT จาก VEGA Instruments

โดยหนึ่งในแบรนด์ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน IIoT และโซลูชันสำหรับการบริหารจัดการกระบวนการผลิตที่มีทั้งระบบขนส่งสารโดยท่อหรือระบบจัดเก็บผลิตภัณฑ์ในถังจัดเก็บที่ได้รับความนิยมในระดับสากล ทั้งยังมีการใช้งานในโรงงานชั้นนำทั่วโลก คือ VEGA Instruments ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดค่าในโรงงานมากกว่า 65 ปี

VEGA Instruments โซลูชัน IIoT เบอร์ 1 จากยุโรปสำหรับการติดตามข้อมูลในระบบท่อและถังจัดเก็บของเหลว

VEGA Instruments ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1959 ในประเทศเยอรมนี มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเซนเซอร์วัดระดับ วัดแรงดัน ความเข้มข้น และการไหลของของเหลวในรางน้ำเปิด โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านวิศวกรรม Radar Level Measurement (เครื่องวัดระดับแบบเรดาร์) ซึ่งเริ่มมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1991 จนกลายมาเป็นโซลูชันอัจฉริยะครบวงจรสำหรับตรวจวัดในระบบท่อและถังจัดเก็บอย่างที่เห็นในปัจจุบัน

บริหารจัดการระบบของของเหลวในโรงงานแบบ Real-Time ด้วยโซลูชัน IIoT จาก VEGA Instruments

ปัจจุบัน VEGA Instruments มีสาขาคอยให้บริการอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 ด้วยยอดขายที่มากกว่า 469 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ ในปีที่ผ่านมา และมีการติดตั้งอุปกรณ์ไปแล้วมากกว่า 1 ล้านชิ้นทั่วโลก โดยกลุ่มประเทศทางยุโรปมีการใช้งานเซนเซอร์จาก VEGA Instruments มากที่สุดในระบบของโรงงาน ยกตัวอย่างเช่น โรงงานจาก LEIPA Group ที่ตั้งอยู่ ณ เมือง Schrobenhausen ประเทศเยอรมนี เป็นโรงงานผลิตกระดาษและบรรจุภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิล 100% ได้เลือกใช้ VEGABAR 82 ในระบบท่อเพื่อทำงานร่วมกับโรงงานที่เป็นระบบอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการวางแผนการผลิตหรือซ่อมบำรุง ในขณะที่โรงงานผลิตโยเกิร์ต La Fageda จากเขต Garrotxa ประเทศสเปน ได้มีการใช้ VEGAFLEX 81 ซึ่งเป็นเรดาห์เซนเซอร์เพื่อให้เกิดการทำงานที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการทำงานภายใต้ข้อกำหนดด้านมาตรฐานความสะอาดระดับสูงเป็นพิเศษ มีการบรรจุโยเกิร์ตมากถึง 12,000 ถ้วยต่อชั่วโมง ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ VEGA Instruments ในยุโรปเท่านั้น

ความโดดเด่นของ VEGA Instruments อยู่ที่การพัฒนาโซลูชันด้าน IIoT ที่มีทั้งตัวเซนเซอร์คุณภาพสูง (VEGAPULS AIR Series, LoRa Gateway) และซอฟต์แวร์ซึ่งสนับสนุนการทำงานให้เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ เช่น VEGA Inventory System, DTM Collection และ PACTware ซึ่ง PACTware เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถสนับสนุนผู้ใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม โดยการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth เพื่อการติดตั้ง ปรับค่า วิเคราะห์ และทำเอกสาร และยังสามารถ Linked ข้อมูลต่าง ๆ จากตัว Sensor ขึ้นไปยัง myVEGA ซึ่งเป็นระบบที่ทาง VEGA ได้สร้างขึ้นมาในการเก็บข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อ, แบบ Drawing รวมไปถึง PIN Bluetooth สำหรับการปรับตั้งค่าผ่าน PACTware ซึ่งมีพื้นฐานมาจาก DTM โดย VEGA DTM จะทำหน้าที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ภาคสนามและอุปกรณ์ควบคุมเข้าด้วยกัน มีหน้าตาการใช้งานที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ ปรับตั้งค่าได้ง่ายด้วยการแสดงผลเป็นภาพ ทำให้การเชื่อมต่อและการใช้งานเกิดขึ้นได้โดยมีศักยภาพสูงสุดผ่าน PC หรือแอปพลิเคชัน VEGA Tools สำหรับ iPhone และ Android ที่เพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ปัญหา การสำรองข้อมูล หรือปรับตั้ง Alignment ของอุปกรณ์ เกิดเป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการใช้งานและบริหารจัดการกิจกรรมในระบบท่อที่โรงงานทั่วโลกต่างให้การยอมรับในเรื่องของคุณภาพและความประทับใจ

บริหารจัดการระบบของของเหลวในโรงงานแบบ Real-Time ด้วยโซลูชัน IIoT จาก VEGA Instruments

6 อุปกรณ์สำหรับการตรวจวัดในโรงงานอุตสาหกรรมจากทาง VEGA Instruments ที่น่าจับตา!

สำหรับตัวอุปกรณ์ตรวจจับจาก VEGA Instruments นั้นสามารถนำสัญญาณที่ได้ไปใช้ร่วมกับตัวรวมสัญญาณ หรือ ชุด PLC หรือ ชุดควบคุมต่าง ๆ เพื่อเตรียมชุดข้อมูลสำหรับส่งออกผ่าน Internet โดยมี Gateway และอุปกรณ์อื่น ๆ ในการช่วยแปลงสัญญาณเพื่อให้สามารถส่งออกผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless System) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ IIoT Solution โดยทาง VEGA Instruments ยังมีอุปกรณ์ที่สามารถเลือกใช้ได้อย่างหลากหลายจำนวนมาก ทั้งใช้งานกับของเหลวหรือวัตถุที่เป็นของแข็งที่มีอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ถังเก็บสารเคมี ถังเก็บเมล็ดธัญพืช เป็นต้น สำหรับการเลือกใช้งานสามารถเลือกอุปกรณ์ให้ครอบคลุมหรือเหมาะสมกับกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมได้ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นน่าจับตา ได้แก่

VEGAPULS 6X

เซนเซอร์วัดระดับแบบต่อเนื่องด้วยหลักการ Radar ด้วยความถี่ 80 GHz ที่สามารถวัดได้ทั้งของเหลวและของแข็ง (Bulk Solids) ในเซนเซอร์ตัวเดียวกัน และยังมีชิปพิเศษที่ติดตั้งเพื่อให้เกิดความแม่นยำและความน่าเชื่อถือระดับสูง มาพร้อมกับมาตรฐานด้านความสะอาดและความปลอดภัยระดับสากล โดยปัจจุบันมีการใช้งานแล้วกว่า 1 ล้านตัวทั่วโลก

VEGAPULS 42

เซนเซอร์แบบวัดระดับต่อเนื่อง ด้วยหลักการ Radar ความถี่ 80GHz ที่มีขนาดกะทัดรัด ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความสะอาด เหมาะสำหรับของเหลวและวัสดุที่เป็นมวลของแข็ง (Bulk Solids) เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และยา รองรับการเชื่อมต่อผ่าน IO-Link ต้องการการดูแลรักษาต่ำเนื่องจากเป็นการตรวจวัดแบบไม่สัมผัส

VEGABAR 82

เซนเซอร์วัดแรงดัน โดยใช้เซลล์เซรามิกเพื่อมาทำหน้าที่ในการวัดแรงดัน ซึ่งตัวเซรามิกมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณภูมิได้ดี สามารถใช้งานกับก๊าซหรือของเหลวได้ และยังช่วยลดการบำรุงรักษาเนื่องจากเป็นเซรามิกที่ทนทานต่อการสึกหรอ นอกจากนั้นยังทนทานต่อการทำงานในระบบสุญญากาศในกระบวนการผลิตด้วย 

VEGAFLEX 81

เซนเซอร์แบบ TDR สำหรับการวัดระดับอย่างต่อเนื่องในถังหรือใน Chamber และการวัดระดับของเหลวที่มีชั้นสารแยกกันชัดเจน (Interface Measurement) เหมาะสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับไอน้ำ โฟม หรือการกลั่น ใช้งานได้กับของเหลวทุกชนิด ติดตั้งได้ง่าย ประหยัดเวลา ทำให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานและมีความพร้อมในการใช้งานสูง

VEGAWAVE 61

สวิตช์ระดับแบบสั่นสะเทือนสำหรับวัตถุดิบแบบผงและของแข็งที่มีลักษณะเป็นเม็ด สามารถวัดระดับได้อย่างแม่นยำ มีความทนทาน และน่าเชื่อถือ โดยส้อมวัดเสียงที่ออกแบบมาให้ใช้กับวัสดุที่ผงและวัสดุแข็งเป็นเม็ดที่มีความหนาแน่นต่ำได้เป็นอย่างดี

VEGAMET 841

อุปกรณ์ควบคุมและแสดงผลสำหรับเซนเซอร์วัดระดับที่มีความทนทานสูง รองรับเซนเซอร์ที่มี Output เป็นสัญญาณ 4 ถึง 20 mA ได้มากถึง 2 ตัว สามารถแสดงผลได้อย่างชัดเจนด้วยหน้าจอขนาดใหญ่ รองรับการทำงานร่วมกับตัวควบคุมปั๊ม การวัดโฟลว์ และใช้งานได้ง่าย ไม่ว่าจะในที่สว่างจ้ากลางแดดหรือในที่มืด

บริหารจัดการระบบของของเหลวในโรงงานแบบ Real-Time ด้วยโซลูชัน IIoT จาก VEGA Instruments

เซนเซอร์จาก VEGA Instruments ให้ความสำคัญกับความแม่นยำของข้อมูล การส่งผ่านข้อมูลที่มีความพร้อมในการใช้งานสูง และความคุ้มค่าของการลงทุน ซึ่งการที่ผู้ประกอบการมองเห็นข้อมูลได้ครบถ้วน มีที่มาข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ จะสามารถแก้ปัญหาและความท้าทายที่เคยเป็นเรื่องยากหรือแอบซ่อนอยู่ในระบบได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน ทำให้เกิดประสิทธิภาพใช้งานทั้งเชิงรับเพื่อป้องปรามปัญหา และเชิงรุกเพื่อวางแผนล่วงหน้าในอนาคตได้เป็นอย่างดี

สนใจอุปกรณ์สำหรับการตรวจจับค่าเพื่อนำไปใช้ใน IIoT Solution สำหรับของเหลวและของแข็งในกระบวนการผลิตสามารถติดต่อได้ที่:

VEGA Instruments

โทรศัพท์: 02-700-9240
Email: Tanaban.s@vega.com
Website: https://www.vega.com/en-th
Line OA: Vega Instruments

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×