Tuesday, December 7Modern Manufacturing
×

WHAUP ลุยขยายธุรกิจน้ำในเวียดนามอีก 1 โครงการ

WHAUP เดินหน้าธุรกิจน้ำในเวียดนาม ล่าสุด เข้าไปลงทุนใน Cua Lo Water Supply ขยายกำลังการผลิตเป็น 13,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คาดแล้วเสร็จไตรมาส 2 ปีนี้ ส่วนธุรกิจน้ำ ในอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ-1 เหงะอาน ผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส 3


นายวิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

นายวิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP เปิดเผยถึงการลงทุนโครงการสาธารณูปโภคในต่างประเทศว่า นอกจากบริษัทฯจะได้สิทธิในการดำเนินธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน้ำ ในเขตอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ-1 เหงะอาน ที่ประเทศเวียดนาม ภายใต้การดำเนินการของบริษัทย่อย บริษัท ดับบลิวเอชเอยูพี เหงะอาน จอยท์ สต็อค ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ และคาดว่าจะดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 3/2562 นั้น

บริษัทฯ ยัง ได้เข้าลงทุนในบริษัท Cua Lo Water Supply Joint Stock Company (“Cua Lo”) ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายน้ำประปา ในจังหวัดเหงะอาน ปัจจุบันมีกำลังการผลิตน้ำประปา 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และกำลังอยู่ในช่วงขยายกำลังการผลิตเป็น 13,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2/2562 นี้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการขยายการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนาม) โดยในปี 2562 ภาพรวมธุรกิจสาธารณูปโภคมีการเติบโตเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพราะนอกจากการให้บริการลูกค้าข้างต้นแล้ว ยังมีการหารือกับลูกค้าทั้งรายใหม่ และรายเดิมที่มีความต้องการใช้น้ำอย่างต่อเนื่อง

และเมื่อเร็วๆ นี้ บจ. ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ ซึ่งเป็นบริษัทฯ ในเครือ ได้มีการลงนามสัญญาซื้อขายน้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) กับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC โดยมีปริมาณการรับซื้อเริ่มต้นประมาณ 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี มีอายุสัญญา 15 ปี โดยจะเริ่มให้บริการเชิงพาณิชย์ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 โดยการให้บริการน้ำปราศจากแร่ธาตุดังกล่าว ถือเป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดของบริษัท ฯ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ให้บริการน้ำครบวงจรอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ในช่วงต้นปี 2562 ที่ผ่านมาบริษัทยังได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายน้ำเพื่ออุตสาหกรรมกับบริษัท จีซี ออกซีเรน จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายโพรพิลีนออกไซต์ โดยมีความต้องการใช้น้ำที่ประมาณ 3.6 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และบริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด หรือ GC Polyols Company Limited (GCP) ผู้ผลิตและจำหน่ายโพลีอีเทอร์ โพลีออลส์ มีความต้องการใช้น้ำประมาณ 3 แสนลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งจะเริ่มมีการใช้น้ำเพื่อการผลิตในช่วงเดือนธันวาคม 2562 ทั้งสองราย ซึ่งลูกค้าทั้ง 3 รายดังกล่าว อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)

สำหรับภาพรวมธุรกิจสาธารณูปโภคในปี 2562 บริษัทฯตั้งเป้าปริมาณการขายน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและการให้บริการบำบัดน้ำสียรวมที่ระดับ 120 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบจากปีก่อนที่มีปริมาณ 105 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากปริมาณการใช้น้ำของลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มดับบลิวเอชเอ ทั้งรายเดิม และรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T
READ MORE
×