fbpx
Tuesday, July 7Modern Manufacturing

YLM GROUP

บทความหลัก… ตามดู SMART MANUFACTURING SOLUTION ของ 6 ผู้ผลิตชั้นนำของไต้หวัน

YLM GROUP

Pin-Han Hu ผู้อำนวยการ YLM GROUP กล่าวว่า Smart Factory Solution เป็นการรวมการทำงานอัตโนมัติและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อทำให้ได้ผลลัพธ์ทางการผลิตสูงสุด โดยหลายๆ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเนื่องด้วยเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท กลุ่มบริษัท YLM ค้นคว้า และพัฒนา Work Cell และ Work Station ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องการทำงานอัตโนมัติ แต่ยังรวมไปถึงการทำงานภายใต้ระบบ Centralized Control System โดยที่ Big Data ที่รวบรวมได้จากระบบสามารถเชื่อมโยงไปถึงระบบของผู้ผลิตเพื่อนำไปวิเคราะห์ในทุกรูปแบบ และปรับปรุงผลลัพธ์รวมทั้งหมดได้อย่างแม่นยำ ดังนั้น กลุ่มบริษัท YLM ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์อัจฉริยะพวกเราพร้อมที่จะทำให้กระบวนการผลิตของลูกค้าบรรลุเป้าหมายอุตสาหกรรม 4.0

บริษัทฯ ออกแบบ และปรับแต่ง Smart Automation Cell ให้สอดคล้องกับข้อมูลของลูกค้า โดย Smart Automation Cell ติดตั้งสำหรับการตรวจการณ์ในระยะไกลของระบบการผลิตที่ไม่มีมนุษย์ การรวม และเชื่อมต่อ เครื่องจักร 5 – 6 เครื่อง หรือมากกว่านั้น ทำตามกระบวนการทำงานของลูกค้า และใช้ซอฟต์แวร์สารสนเทศในการรวมระบบควบคุมไว้ที่ศูนย์กลาง การทำงานต่างๆ ในเวลาเดียวกันสามารถเกิดขึ้นได้ ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน

อุตสาหกรรม 4.0 เป็นอนาคตของการผลิต กลุ่มบริษัท YLM จะไม่เพียงสนับสนุนให้กระบวนการผลิตของลูกค้าบรรลุเป้าหมายอุตสาหกรรม 4.0 แต่เราจะให้การสนับสนุนลูกค้าของพวกเราอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ของพวกเขามีคุณภาพสูง กลุ่มบริษัท YLM จะทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อบรรลุเป้าหมาย Smart Factory Solution


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย