Tuesday, January 18Modern Manufacturing
×

กฟผ.ปิดศูนย์เรียนรู้ งดชมโรงไฟฟ้า ป้องกัน COVID-19

กฟผ.ประกาศ ปิดให้บริการศูนย์การเรียนรู้  และงดเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า ถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน ในฐานะรองโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ได้ปฏิบัติตามมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับควบคุมการแพร่กระจายโรคของประเทศไทย และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยปิดให้บริการศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จำนวน 6 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ (ราชานุรักษ์) จ.กาญจนบุรี พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ลำปาง ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ (พลังคิด) จ.สงขลา ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก (พลังคิด ดี) จ.ประจวบคีรีขันธ์ และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง จ.นครราชสีมา รวมถึงงดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้า กฟผ. เป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

สำหรับพื้นที่พักผ่อน อาทิ บริเวณสันเขื่อน จุดชมวิว บ้านพักรับรอง ที่เขื่อน กฟผ.ทั่วประเทศ ยังคงเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวตามปกติ ทั้งนี้ กฟผ. ได้ปฏิบัติตามมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับควบคุมการแพร่กระจายโรคของประเทศไทย และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดย กฟผ.ได้ออกประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในองค์กร ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา

และคุมเข้มให้ทุกหน่วยงานของ กฟผ. ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อาทิ ให้ทุกหน่วยงานของ กฟผ. งดหรือเลื่อนการไปปฏิบัติงาน ดูงาน อบรม สัมมนาและเดินทางไปในประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ กำหนดจุดตรวจคัดกรองเพื่อวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานและผู้มาติดต่องาน ติดตั้งจุดให้บริการแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ ทำความสะอาดจุดสัมผัสในพื้นที่อาคารสำนักงานและยานพาหนะที่ใช้บริการรับ-ส่งพนักงาน กฟผ. ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์วิธีการดูแลและป้องกันการติดเชื้อ และขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทั่วประเทศ ไม่ปกปิดข้อมูลหากมีอาการป่วยหลังจากเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง เพื่อร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×