Monday, February 6Modern Manufacturing
×

กิจกรรมพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดย สถาบันไฟฟ้าฯและสศอ.

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม “กิจกรรมพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิตด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ” ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มกราคม 2564 จำกัดจำนวน 10 กิจการเท่านั้น

กิจกรรมพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดย  สถาบันไฟฟ้าฯและสศอ.
กิจกรรมพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดย  สถาบันไฟฟ้าฯและสศอ.
กิจกรรมพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดย  สถาบันไฟฟ้าฯและสศอ.

กิจกรรมพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิตด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จัดโดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมกระบวนการผลิตอัจฉริยะ สาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าอัจฉริยะ

กิจกรรมพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดย  สถาบันไฟฟ้าฯและสศอ.

สนใจติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม แผนกพัฒนาเทคนิคและเครือข่ายอุตสาหกรรม
คุณอนุศักดิ์ พัฒนวัชรกุล
T.02-280-7272 ต่อ 8325
E-Mail : Anusak@thaieei.com

ที่มา สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ – Electrical and Electronics Institute

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×