Sunday, September 24Modern Manufacturing
×

งานแถลงข่าวการจัดงาน FOOD TECH EXPO 2022, E-SAN EDITION

งานแถลงข่าวการจัดงาน FOOD TECH EXPO 2022, E-SAN EDITION

Restart ประเทศไทยด้วยธุรกิจอาหารและการเกษตร

GREENWORLD – ผู้นำธุรกิจด้าน B2B Media Platform ได้กำหนดจัดงานแสดงเทคโนโลยีและความรู้เพื่อยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารและธุรกิจการเกษตร FOOD TECH EXPO 2022, E-SAN EDITION ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นและหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร 15 องค์กร

ในงานมีทั้งการจัดแสดงสินค้า การสัมมนา การให้คำปรึกษา การจับคู่ธุรกิจ และเวิร์คชอปที่เกี่ยวกับวิทยาการด้านอาหารและการเกษตร ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ การแปรรูปสินค้า การแพคกิ้ง การตลาดดิจิทัล การตลาดโมเดิร์นเทรด การออกแบบฟาร์มอัจฉริยะ ไปจนถึงเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับโรงงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

ในการแถลงข่าวเมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ผู้จัดงาน FOOD TECH EXPO 2022 และหน่วยงานพันธมิตรได้ร่วมกันนำเสนอมุมมองและข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงการผลักดันเมืองขอนแก่นสู่การเป็น Smart City

งานแถลงข่าวการจัดงาน FOOD TECH EXPO 2022, E-SAN EDITION

คุณธีระ กิตติธีรพรชัย CEO – GREENWORLD ในฐานะผู้จัดงานได้นำเสนอวัตถุประสงค์และแนวทางการจัดงาน FOOD TECH EXPO 2022, E-SAN EDITION แก่สื่อมวลชน

“นี่เป็นจังหวะและโอกาสอันดี ที่ผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหาร ธุรกิจการเกษตร นักลงทุน และธุรกิจอื่น ๆ ในซัพพลายเชนจะได้มาอัพเดทเทรนด์และวิทยาการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้า และสร้างการเติบโตให้ธุรกิจด้านอาหารและการเกษตรอย่างก้าวกระโดด”

FOOD TECH EXPO 2022, E-SAN EDITION จัดแสดงสินค้า เทคโนโลยี และความรู้ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการต่าง ๆ ดังนี้

  1. ผู้ประกอบการด้านอาหาร วิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP ที่มีสินค้าออกขายได้จริงแล้ว จะมาอัพเดทเครื่องจักรแปรรูปอาหารและเตรียมวัตถุดิบ เครื่องบรรจุหีบห่อ บรรจุภัณฑ์ การยืดอายุสินค้า การทำฉลาก ไปจนถึงความรู้ในการขยายตลาดสู่โมเดิร์นเทรด
  2. โรงงานทุกขนาด ทั้งในอุตสาหกรรมอาหารหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นนายช่าง วิศวกร หรือผู้บริหาร เจ้าของโรงงาน ในงานมีการจัดแสดงเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อาทิ แขนหุ่นยนต์อัตโนมัติราคาคุ้มค่า ระบบลำเลียงสินค้า อุปกรณ์เซนเซอร์ เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ในสายการผลิตเครื่องดื่ม อุปกรณ์มอเตอร์ส่งกำลังหรือเครื่องพ่นไฟสำหรับเครื่องจักรอาหาร ไปจนถึงระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติแบรนด์อันดับหนึ่งของโลก
  3. เทคโนโลยีเพื่อนักธุรกิจด้านการเกษตร ระบบเซนเซอร์ ไอโอที โซล่าซิสเต็ม โดรน รวมถึงที่ปรึกษาและผู้ให้บริการติดตั้งระบบการปลูกพืชในโรงเรือนที่ช่วยให้เพิ่มผลผลิตการเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชเศรษฐกิจที่ทำกำไรได้สูง
  4. สำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่กำลังมองหาไอเดียธุรกิจ อยากเป็น Food Startup หรือ Food Developer ก็สามารถมาชมโซนสาธิตสินค้าที่ผ่านการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและการตลาดจนประสบความสำเร็จทางธุรกิจ รวมถึงหัวข้อสัมมนา และที่ปรึกษาที่มาให้ความรู้มากมาย
งานแถลงข่าวการจัดงาน FOOD TECH EXPO 2022, E-SAN EDITION

ยกระดับผู้ประกอบการสู่เถ้าแก่และเศรษฐีใหม่

FOOD TECH EXPO 2022, E-SAN EDITION เป็นงานแบบ B2B คือเป็นเวทีเชื่อมต่อความรู้และเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการนำไปพัฒนาธุรกิจต่อ โดยผู้ชมที่มีการเจรจาธุรกิจ เกิดการลงทุนจัดซื้อภายในงานสามารถสะสมยอดมาแลกรับ Cash Back จากผู้จัดงานได้ นอกจากนี้ยังคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วม Intensive Course แบบเข้มข้น 2 วันเพื่อพัฒนาแผนธุรกิจและประกวด Pitching ชิงโล่ห์รางวัลที่ออกโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

“ทุกวันนี้ เราส่งออกสินค้าด้านอาหารปีละกว่า 1.1 ล้านล้านบาท ยิ่งมีวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ทั้งโรคระบาดและสงคราม ทำให้โลกของเราวันนี้มีความต้องการซัพพลายอาหารเป็นอย่างมาก ประเทศไทยต้องไม่พลาดที่จะเข้าไปแชร์ส่วนแบ่งในตลาดขนาดมหึมานี้” คุณธีระกล่าวทิ้งท้าย

ส่งเสริม New S-Curve และขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคด้วยงานแสดงสินค้า

คุณปานทอง สระคูพันธ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวถึงความร่วมมือสนับสนุนการจัดงาน FOOD TECH EXPO 2022 

“ทีเส็บ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดงาน FOOD TECH EXPO 2022 ในครั้งนี้ ทีเส็บดำเนินภารกิจส่งเสริมอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยภูมิปัญญาและโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพ”

ปัจจุบันทีเส็บกำลังดำเนินงานตามดำเนินตามนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ‘ไทยแลนด์ 4.0’ โดยวางเป้าหมายส่งเสริมงานประชุมและแสดงสินค้าที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรม New S-Curve  เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจประเทศไทย

“งาน Food Tech Expo 2022 ครั้งนี้ เป็นการจัดงานใหม่ในเมืองขอนแก่นซึ่งถือเป็น MICE City ที่สำคัญของพื้นที่อีสานตอนกลาง จังหวัดของแก่นอยู่ในกลุ่ม ร้อยแก่นสารสินธุ์ ซึ่งมีเส้นทางคมนาคมถึงกันได้โดยสะดวก ส่งผลให้เขตเศรษฐกิจมีขนาดใหญ่ ในจังหวัดขอนแก่นเองมีระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน และที่สำคัญคือมีศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ได้มาตรฐาน รองรับการจัดงานอีเวนท์ได้อย่างเต็มรูปแบบ”

“ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่มีการสร้างมูลค่าเพิ่มรวมถึงธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่นั้น สอดคล้องกับนโยบาย New S-Curve ของรัฐบาล การจัดงานในครั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนหลายส่วนที่มีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทีเส็บจึงได้ให้การสนับสนุนและคำแนะนำ รวมถึงเป็นตัวกลางเชื่อมโยงพันธมิตรหลายหน่วยงานเข้าร่วมสนับสนุน Food Tech Expo 2022 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับแรงส่งเสริมจากสื่อมวลชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมประชาสัมพันธ์การจัดงาน Food Tech Expo 2022 ในครั้งนี้” คุณปานทองกล่าวทิ้งท้าย

งานแถลงข่าวการจัดงาน FOOD TECH EXPO 2022, E-SAN EDITION

SMEs และ Smart City ต้องไปด้วยกัน

ในช่วงสุดท้ายของงานแถลงข่าวเป็นการเสวนาร่วมกับหน่วยงาน Official Partners ได้แก่ คุณพินิจ ประดับชาติ รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และ รศ.ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น โดยมีคุณธีระทำหน้าที่ผู้ร่วมเสวนาและดำเนินรายการ

มีการเผยถึงมุมมองและข้อเสนอต่อนโยบายต่าง ๆ ที่ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อผลักดัน SMEs และ Micro SMEs ของประเทศไทยให้เร่งการพัฒนาแบบก้าวกระโดด เพราะประเทศไทยเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ เรามีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก ทำให้ได้ผลผลิตตลอดทั้งปี และมีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของตลาดโลก ดังนั้น หากจะส่งเสริมจุดแข็งของประเทศไทย หรือถ้าใครที่อยากพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน อุตสาหกรรมด้านอาหารและการเกษตรเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม

สำหรับจังหวัดขอนแก่นนั้นเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงของภาคอีสาน มีองค์กรความร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มีความก้าวหน้าด้านสาธารณูปโภค ในอนาคตต่อจากนี้ขอนแก่นจะเป็น Smart City นอกจากจะกระตุ้นการลงทุนใหม่ ๆ แล้ว ยังเป็นแพลตฟอร์มรองรับการเดินทาง ท่องเที่ยว การขนส่งคมนาคม รวมถึงเป็นศูนย์กลางการเจรจาธุรกิจที่เชื่อมต่อระบบเศรษฐกิจของกลุ่ม ‘ร้อยแก่นสารสินธุ์’ และจังหวัดใกล้เคียง


🟣 FOOD TECH EXPO 2022: E-SAN EDITION

📅 วันที่ : 20 – 22 กรกฏาคม 2565

⏰ เวลา : 09:00-16.30 น.

📍 ลงทะเบียนเข้าชมงานและสัมมนา โทร 083-584-6677

☎️ สนใจออกบูธ โทร 080- 235- 8111หรือ Add LINE : https://lin.ee/g3sXI41

🌐 ข้อมูลเพิ่มเติมที่ Website : www.fabexpo.co

🆓 เข้าร่วมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×