fbpx
Tuesday, May 26Modern Manufacturing

“คน” ตัวชี้วัดความสำเร็จของ “พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์” หัวเรือใหญ่แห่ง PUMPKIN

ความสำเร็จสำหรับบางคน คือ เงินตรา ในขณะที่ความสำเร็จของคนอีกกลุ่มหนึ่งอาจเป็นครอบครัว แต่สำหรับพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ “คน” คือ คำตอบสุดท้ายของความสำเร็จดังที่ทุกคนได้รู้จักแบรนด์ฟักทองสีส้ม PUMPKIN ในฐานะเครื่องมือช่างแบรนด์ไทยที่ไว้ใจได้ในการใช้งาน อะไรคือรากฐานความคิดและที่มาของตัวชี้วัดนี้ และสิ่งที่ตามมาจากความสำเร็จนี้คืออะไร? ลองฟังเรื่องเล่าจากแนวคิดเหล่านี้กันครับ

ย่างก้าวสำคัญมาจากรากฐาน “คน” ที่แข็งแรง

การเติบโตของบริษัท Pumpkin Corporation Co., Ltd. หรือเครื่องมือช่างฟักทองที่มีอายุกว่า 28 ปี ถ้าเป็นคนก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงชีวิตที่กำลังพุ่งพล่านไฟแรงและกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเข้าสู่วัยกลางคน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแบรนด์ PUMPKIN เป็นที่รู้จักมากขึ้นในแวดวงงานช่างต่าง ๆ รวมถึงงานอุตสาหกรรม จนเรียกได้ว่าติดตลาดการใช้งานและติดตาคนที่แม้ไม่ได้ใช้ เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน มั่นคงซึ่งการเติบโตที่ดีนี้ก็ต้องมาจากรากฐานที่ดีเช่นกัน

การสร้างรากฐานของสินค้าที่ดีต้องมาจากองค์กรที่ดี และองค์กรที่ดีเกิดขึ้นได้จากการที่มีบุคลากรที่ดีเช่นกัน คุณพิจารณ์เล่าถึงรูปแบบการทำงานของ PUMPKIN ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรโดยใช้ความเป็นครอบครัวภายในองค์กร เหมือนพ่อกับลูกที่อยู่ด้วยกันคอยช่วยดูแลกัน พยายามส่งเสริมเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางด้านความรู้ การศึกษาต่าง ๆ ที่พร้อมจะสนับสนุน รวมถึงการทำงานแบบกระจายอำนาจซึ่งจะลดปัญหาการทำงานแบบคอขวดลงได้ ทั้งยังเพิ่มโอกาสและมุมมองที่หลากหลายจากบุคลากรในองค์กรจำนวนมากได้ เมื่อทุกคนมีมุมมองและศักยภาพที่สามารถก้าวไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมั่นคง สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ คือ ความสำเร็จอันมีค่าที่สุดในสายตาคุณพิจารณ์

การให้ความสำคัญกับ “คน” นี้เองจึงทำให้ PUMPKIN เติบโตอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นทางด้านชนิดสินค้าที่หลากหลาย ยอดขายที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการขยายกิจการไปถึงต่างประเทศ

“คน” สำเร็จ “ธุรกิจ” เติบโต

จากความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รวมไปถึงนโยบายที่ดูแลความเป็นอยู่ของลูก (น้อง) ทำให้เกิดแรงกระตุ้นที่ดีไปจนถึงรูปแบบการทำงานที่มีรูปแบบมุมมองไปในทางเดียวกัน ความเป็นปึกแผ่นที่มีศักยภาพนี้ช่วยส่งเสริมแนวนโยบายทางการขายและการตลาดได้อย่างแข็งแรงโดยมีคติสำคัญ คือ

“PUMPKIN ซื่อสัตย์ต่อผู้ค้า และมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าคุณภาพ”

ยกตัวอย่างสำหรับฝ่ายขายที่เน้นการบอกข้อมูลสินค้าตามตรง ว่าสินค้านี้คืออะไร ผลิตที่ไหน คุณภาพเป็นอย่างไรบ้าง เน้นความไว้วางใจโดยจะไม่ทำการตลาดแบบตีหัวเข้าบ้านอย่างเด็ดขาด โดย PUMPKIN มีการเติบโตหลักมาจาก Dealer ทั่วประเทศซึ่งจะรักษาความสัมพันธ์เหล่านี้ต่อไป ฝ่ายขายจะร่วมมือกับ Dealer เพื่อเยี่ยมลูกค้าและนำเสนอสินค้า ซึ่งในส่วนของตลาดอุตสาหกรรม ถือเป็นสัดส่วนรายได้ 25% จากทั้งหมด

แนวนโยบายเหล่านี้มี “คน” เป็นหัวใจสำคัญทำให้ในปัจจุบัน PUMPKIN สามารถขยายกิจการโรงงานการผลิตในประเทศจีนได้ภายใต้ชื่อ Suzhou Millennium Tools Corporation Co., Ltd. CHINA เป็นแหล่งผลิตและกระจายสินค้าภายใต้แบรนด์ PUMPKIN สู่หลากหลายประเทศ โดยคุณพิจารณ์ได้ตั้งเป้าหมายในการเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือช่างระดับสากลซึ่งจะเกิดขึ้นจริงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของบุคลากรในองค์กร

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่คุณพิจารณ์ให้ความสำคัญ ได้แก่ AEC อเมริกาใต้ แอฟริกา และกลุ่มตะวันออกกลางซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูงมากในตลาดของเครื่องมือช่าง โอกาสและความท้าทายใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะไม่สามารถพบเจอได้เลยหากองค์กรไม่มีความพร้อมและขาดมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์รวมถึงฝีไม้ลายมือในการบริหารที่เชี่ยวชาญแบบนี้ ซึ่งต้องยกเครดิตส่วนหนึ่งของความสำเร็จให้กับแบบอย่างและครูที่ดีให้กับพ่อของคุณพิจารณ์

เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ ผ่านอิสระและตรรกะของคุณพ่อ

ด้วยความที่คุณพ่อของคุณพิจารณ์ให้อิสระเสรีในการใช้ชีวิตและการทำงานอย่างเต็มที่ เริ่มตั้งแต่การเลือกเรียนในสาขาที่ต้องการ และการให้โอกาสในการหางานที่ต้องการจะทำในด้านกิจการโทรคมนาคม เมื่อได้เข้าทำงานตามที่ต้องการแล้ว ทุกวัน คุณพ่อจะถามถึงประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งใหม่ที่ได้รับจากงานอยู่เสมอ ซึ่งคุณพิจารณ์เห็นว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่ไม่สามารถนำมาต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีศักยภาพ ประกอบกับต้นสังกัดต้องการส่งไปฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งแน่นอนว่าต้องมีสัญญาผูกมัดตามมาภายหลัง ทำให้ตัดสินใจลาออกมาช่วยกิจการที่บ้าน

ธุรกิจแรกเริ่มของ PUMPKIN นั้นแต่เดิมคุณพ่อทำเป็นโรงงานผลิตเกียง ค้อน ตลับเมตร เลื่อย อุปกรณ์ช่างเบื้องต้น ซึ่งสมัยก่อนมีตัวเลือกในตลาดไม่มากแตกต่างกับยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง คุณพิจารณ์เปรียบการทำงานของคุณพ่อไว้ว่าเหมือนการขุดบ่อน้ำที่ใกล้จะเจอตาน้ำแล้ว สิ่งที่ต้องทำก็แค่ทำต่อไปให้ได้ผลลัพธ์ ซึ่งเมื่อคุณพิจารณ์รับช่วงต่อธุรกิจคุณพ่อได้ให้อิสระเต็มที่ในการตัดสินใจทุกอย่าง ให้โอกาสลองผิดลองถูกแตกต่างจากการรับช่วงธุรกิจที่หลายคนมักจะมีผู้ใหญ่คอยกำกับทุกย่างก้าว ซึ่งคุณพ่อจะคอยให้ความช่วยเหลือเมื่อถึงเวลาที่ต้องการนอกนั้นให้เป็นความรับผิดชอบของคุณพิจารณ์ทั้งหมด รวมไปถึงการจัดตั้งทีมและการพัฒนาทีมงานตามแบบฉบับของตัวเอง การเปิดกว้างนี้เองกลายเป็นความสนุก ความท้าทาย และเป็นบทเรียนที่มีคุณค่ายิ่ง ซึ่งผลลัพธ์ของการสอนดังกล่าว คือ การเติบโตของ PUMPKIN ในปัจจุบัน

“ตรรกะคุณพ่อผมดีมาก ท่านคิดว่าตอนนี้ในขณะที่ท่านยังอยู่ถ้าผมทำผิดพลาดอะไรแกยังช่วยได้ แต่ถ้าท่านไม่อยู่แล้วจะเป็นอย่างไร? ใครจะคอยช่วยเมื่อมีปัญหา”

PUMPKIN มั่นคงด้วยคุณภาพและวิสัยทัศน์

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลที่ธุรกิจต่าง ๆ ต้องเผชิญหน้ากับ Digital Disruption กันไปถ้วนหน้า แต่สำหรับเครื่องมืออุปกรณ์ช่างนั้นคุณพิจารณ์ยังคงมั่นใจกับรูปแบบการซื้อ-ขายที่ต้องได้ลองสินค้าด้วยตัวเองเป็นหลัก ซึ่ง PUMPKIN เองได้ติดตามตลาดอย่างต่อเนื่องและพบสินค้าบางประเภทที่ล้าสมัยและคนใช้น้อยลง แนวทางแก้ไขสามารถทำได้โดยการปรับปรุงให้มีคุณค่ามากขึ้น เพื่อให้สามารถทุ่นแรงในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้งานที่ง่ายขึ้น หรือน้ำหนักที่เบา โดยหนึ่งในเทรนด์สำหรับเครื่องมือไฟฟ้าในปัจจุบันที่น่าสนใจ คือ แบตเตอรี่ ซึ่งทางบริษัทได้นำสินค้าแบรนด์ WORX จากเยอรมันที่มีจุดเด่นด้านแบตเตอรี่เข้ามาจัดจำหน่ายในปัจจุบันเพื่อส่งเสริมคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับสอดคล้องกับเทรนด์ที่เกิดขึ้นจริง

“PUMPKIN ไม่ใช่เครื่องมือช่างที่ราคาแพงที่สุด และไม่ใช่ราคาถูกที่สุด เราไม่ได้ทำการแข่งขันด้วยราคา แต่เรา คือ เครื่องมือช่างที่ให้คุณค่ากับผู้บริโภคได้มากที่สุด”

จากการสอบถามกับลูกค้า PUMPKIN ถือเป็นสินค้าราคาปานกลาง ไม่แพงแต่ว่าคุ้มค่า คุ้มราคา ซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์ตลาดภูมิภาคเอเชียทำให้ได้รับการยอมรับเป็นวงกว้าง ในการส่งต่อคุณค่าคุณพิจารณ์ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมของเครื่องมือเป็นสำคัญ การแข่งขันในตลาดปัจจุบันที่ชิงชัยกันด้วยข้อมูลจำนวนมากที่วัดผลได้ต้องการนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานในรูปแบบดังกล่าวซึ่งคุณพิจารณ์ตั้งเป้าพัฒนาสินค้าแบรนด์ PUMPKIN ภายใต้การพัฒนานวัตกรรมและการจัดตั้งสายงานวิจัยและพัฒนาขึ้นในอนาคตอันใกล้เพื่อส่งต่อคุณค่าที่สอดรับกับการใช้งานเครื่องมือช่างในยุคปัจจุบัน

จากการพัฒนาคนในรูปแบบของคุณพ่อคุณพิจารณ์สู่การพัฒนาทีมงานและการดูแลองค์กรในรูปแบบครอบครัวในปัจจุบัน ตัวชี้วัดที่เน้นการพัฒนา “คน” ส่งต่อไม้จากรุ่นสู่รุ่นแตกแขนงออกเป็นความก้าวหน้าของเครื่องมือช่างแบรนด์ฟักทองที่บ้างเรียกว่าน้ำเต้า บ้างก็เรียกบักอึ แตกต่างกันตามภูมิภาค จนเป็นที่รู้จักและไว้ใจในแบรนด์ PUMPKIN ตอบสนองความต้องการใช้งานสำหรับช่างไม่ว่าจะสายงานไหนได้อย่างครบวงจรสมกับสโลแกน

ครบทุกเรื่อง เครื่องมือช่าง

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.